Strefy dronowe w Warszawie
Strefy w Warszawie / screen. droneradar.eu

Warszawa z lotu ptaka wygląda bardzo ciekawie. Aby wykonywać loty dronami zgodnie z prawem należy przestrzegać obowiązujących tam stref. W tym wpisie opiszemy to jak i gdzie latać dronem w Warszawie jak otrzymać zgodę na lot lub gdzie poćwiczyć latanie. Zapraszamy.

Warszawa – obowiązujące strefy

W Warszawie i okolicach znajduje się kilka stref, które wymagają uzyskania zgody na lot lub ograniczają nam loty.
Strefy te to: CTR EPWA, P9, P21, P26, ATZ EPBC, RMZ oraz wiele stref AAA. Oprócz tego mogą występować różne strefy, które mogą być uruchamiane na czas różnych wydarzeń, które wymagają zapewnienia większego bezpieczeństwa. Aktualnie strefy można znaleźć na stronie Pansy lub Droneradar. Latanie dronem w Warszawie jest proste jeżeli zapoznamy się ze wszystkimi ograniczeniami.

CTR EPWA – Obszar kontrolowany lotniska Chopina w Warszawie

CTR Warszawa
Obszar CTR EPWA

Największą strefą na terenie Warszawy jest strefa CTR, która dotyczy lotniska Chopina. Oczywiście strefy CTR występują w 3 wariantach: CTR1km, CTR6km oraz sam CTR. Oznacza to odległość od fizycznej granicy lotniska przy czym samo oznaczenie CTR oznacza po prostu odległość większą niż 6 kilometrów od graniczy lotniska.

CTR 1km – Zakaz lotów dronami

W strefie CTR1km loty bezzałogowymi statkami powietrznymi możliwe są tylko po uzyskaniu zgody zarządzającego przestrzenią. Bez zgody, obowiązuje bezwzględny zakaz lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, niezależnie od masy. W obszarze zaznaczonym na poniższej mapie obowiązuje więc zakaz lotów jeżeli nie otrzymaliśmy wcześniej zgody. O tym jak uzyskać zgodę na lot w strefie CTR piszemy niżej. Z uwagi na ruch na lotnisku Chopina zgody na lot w tej strefie praktycznie nie są wydawane. 

Strefa CTR EPWA1km
Warszawa – CTR1km – Zakaz lotów dronami bez zgody

CTR 6km – Loty za zgodą lub dronem lżejszym niż 600g

W strefie CTR6km (powyżej 1km od granicy lotniska) loty dronami możliwe są w zależności od tego jakim dronem latamy oraz czy posiadamy Świadectwo Kwalifikacji (ŚK).

Jeżeli latamy dronem, który waży mniej niż 600 gramów (np. Mavic Air) i nie mamy ŚK to loty możliwe są do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od operatora. Oprócz tego należy zachować odległość 500 metrów od obiektów chronionych strefą P21. (O czym w kolejnym akapicie)

Jeżeli latamy dronem o masie startowej do 25kg to musimy najpierw uzyskać zgodę na lot z PAŻP. Tutaj zakładamy, że operator posiada ŚK, ponieważ przy lotach rekreacyjnych lub sportowych bez uprawnień, dronami powyżej 600 gramów należy zachować 100 metrów od zabudowy + 30 metrów od pojedynczych obiektów więc praktycznie w takie miejsce na tym terenie nie występuje.

Formularz zgłoszenia lotów VLOS w strefie CTR dronami do 25kg

Formularz zgłoszenia lotów należy wysłać na adres drony@pansa.pl minimum 3 dni robocze przed lotem. Formularz ten musi być odpowiednio wypełniony oraz podpisany przez operatora. Poniżej znajduje się wzór prawidłowo wypełnionego wniosku. Loty mogą odbywać się jedynie w zasięgu wzroku – VLOS.

Formularz zgłoszenia lotów CTR
Wzór wypełnionego wniosku na lot dronem w strefie CTR

CTR – Loty bez problemu do 100m AGL

Powyżej 6 kilometra od granicy lotniska znajduje się strefa CTR. Loty w niej są bardzo proste. Dronem o wadze do 25 kilogramów, możemy latać bez konieczności wcześniejszego zgłaszania do wysokości 100m AGL. Jeżeli chcecie wlecieć powyżej tej wysokości należy wysłać formularz taki jak powyżej + poinformować FIS o locie.

Strefy CTR EPWA

RPA – Podział na wysokości

RPA to rejony lotów w promieniu 6km od granic lotnisk kontrolowanych, objętych strefami CTR gdzie wykonywanie lotów dronami o masie większej niż 600 gramów i na wysokościach większych niż 30m wymaga zgody PAŻP. Dzięki tym rejonom wiadomo do jakiej wysokości można otrzymać zgodę na lot. Wysokość ta zależy od lokalizacji od samego lotniska. Szczegóły dobrze wyświetlane są w aplikacji Droneradar

Strefy RPA w CTR EPWA
Podział RPA

P21 i P26 – Strefy zakazane

Latanie dronem w Warszawie jest dodatkowo ograniczone strefami P. Bliżej centrum znajdują się 2 takie strefy P – zakazane. Jest to strefa P26, która “chroni” budynek Frontexu oraz strefa P21, która zastąpiła strefę ROL48. 

W przypadku strefy P26 – jest to obszar o promieniu 500 metrów od budynku Frontex więc loty są tam całkowicie zakazane jeżeli nie uzyskamy wcześniej zgody od zarządzającego tym obiektem. Podobnie w przypadku strefy P9.

W przypadku strefy P21 (czerwony obszar z prawej strony) loty mogą być wykonywane:
* Dronami o wadze do 600 gramów do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora.
* Poza obszarami chronionymi, które są oznaczone na mapie ciemniejszym kolorem. Są to obszary o promieniu 500 metrów od nich. 

Loty dronami o wadze powyżej 600 gramów są możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody z SOP. 

W celu uzyskania zgody na lot w strefie EP P21 należy złożyć do SOP następujące dokumenty:

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia lotów w strefie EP P21 Warszawa II;
  2. Załącznik do formularza zawierający mapę z zaznaczonym obszarem, nad którym ma być wykonywany lot;
  3. Kserokopię świadectwa kwalifikacji;
  4. Zgoda PAŻP w przypadku zgłoszenia lotów w strefie EP P21 Warszawa II w odległości 6 km od granic lotniska Chopina.

Punkty 3 i 4 nie obowiązują operatorów, którzy znajdują się na liście operatorów RPA dopuszczonych do uproszczonej procedury wykonywania lotów RPA w CTR Warszawa.

Całość dokumentacji należy wysłać na adres kancelaria@sop.gov.pl na minimum 5 dni roboczych przed planowanym lotem.

Strefa P26 i P21
Strefa P26 i P21

ATZ – Strefa ruchu lotniskowego Warszawa-Babice

W strefie ATZ podobnie jak w strefie CTR istnieje podział na strefę ATZ1km, ATZ6km oraz ATZ. Dronem o masie mniejszej niż 600 gramów można latać 1 kilometr od płotu lotniska do wysokości 30 metrów lub wysokości najwyższej przeszkody w promieniu 100 metrów od operatora. Jeżeli loty chcemy wykonywać cięższym dronem musimy uzyskać zgodę od zarządzającego strefą w tym wypadku Centrum Usług Logistycznych Warszawa Babice – kontakt.
Przed startem należy sprawdzić w jakich godzinach będzie aktywna strefa – może wystąpić taka sytuacja, że strefa nie będzie aktywna. 

ATZ Warszawa Babice
ATZ Warszawa

AAA – Ostrzeżenie nawigacyjne

Oprócz wyżej wymienionych stref, należy zwrócić uwagę na strefy AAA. Są tak oznaczone rejony działalności lotniczej, które nie są nigdzie indziej skatalogowane i gdzie mogą obywać się loty np. paralotniarzy czy  loty BVLOS. Zalecane jest jedynie zachowanie szczególnej ostrożności. Nie jest to strefa wydzielona z ogólnodostępnej przestrzeni. Jest to wyłącznie forma informacji dla pozostałych użytkowników przestrzeni o możliwej wzmożonej działalności lotniczej (np. sportowej) w określonym rejonie. Żadna służba PAŻP nie posiada pełnej informacji o faktycznej aktywności lotniczej w tym rejonie. Latanie dronem w Warszawie może obywać się w tych strefach jednak należy zwrócić uwagę na innych użytkowników przestrzeni powietrznej. 

AAA Warszawa i okolice
Strefy AAA – Warszawa

RMZ – Obowiązkowa łączność radiowa

Wokół strefy CTR znajduje się jeszcze strefa RMZ. Jest to strefa obowiązkowej dwukierunkowej łączności radiowej. Wymagane jest zgłoszenie telefoniczne lotów przed startem do Służby Informacji Powietrznej (FIS) w przedziale wysokości 100m AGL – 200m AGL. Powyżej 200m AGL brak możliwości wykonania lotu bez stałej dwukierunkowej łączności radiowej z FIS. Przekazujemy podczas rozmowy: typ statku powietrznego (dron VLOS); miejscu wykonywania lotów; wysokości lotów; przewidywany czas lotów; dodatkowe informacje na żądanie FIS.

RMZ Warszawa

Latanie dronem w Warszawie – podsumowanie

Latanie dronem w Warszawie generalnie nie powinno przysporzyć problemu operatorom ze Świadectwem Kwalifikacji. Istnieje wiele lokalizacji gdzie loty są możliwe bez żadnych zgłoszeń ale również takie gdzie są one całkowicie zakazane. Przed startem zawsze należy dokładnie sprawdzić aktualnie obowiązujące strefy w AUP. 

Dodaj komentarz:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *