DRON NEWS

Drony będą lepiej pilnowane w Porcie Gdynia

Drony będą pilnowane w Porcie Gdynia

Port Gdynia będzie miało nową broń do walki z niechcianymi na tym terenie dronami. Właśnie podpisano umowę na system monitorujący, a w przyszłości również przejmujący niechciane drony.

Coraz bardziej dostępne drony są problemem dla bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury - w tym wypadku Portu Gdynia. Aktualnie dookoła całego portu wiszą tablice informacyjne z zakazem lotów jednak wielu miłośników widoków statków z powietrza i tak narusza przepisy dotyczące lotów w tym miejscu i latają nie występując o zgodę na lot.

Nowsza technologia na pomoc

Dostawcą systemu monitorującego położenie dronów oraz ich operatorów będzie firma Hawk-e. Firma ta jest spółką celową JSW INNOWACJE S.A., stworzoną do wdrażania produktów opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z technologiami bezzałogowymi.

Nowy system będzie miał kilka funkcji, które usprawnią pracę w tym terenie. Przede wszystkim zmieniony zostanie system zgłaszania lotów z papierowego na elektroniczny. W przyszłości dzięki niemu zgody na lot będą wydawane online zapewne przez dedykowaną stronę internetową. Dzięki umieszczonym sensorom pracownicy Portu Gdynia będą mieli dostęp do wszystkich informacji na temat lotu dronów w tym terenie w czasie rzeczywistym. Przekazywana będzie informacja o wysokości, położeniu, modelu oraz miejscu operatora drona.
Całość będzie uzupełniona o specjalnego drona, który będzie w stanie neutralizować niechciane bezzałogowce, przejmować nad nimi kontrolę oraz ściągać je na ziemie.
Cały system ma być gotowy w przyszłym roku i jest to jeden z pierwszych takich rozwiązań stosowanych w Europie.

Zgoda na lot dronem w Porcie Gdynia

Strefa Dron Port Gdynia

Strefa w Porcie Gdynia

Aktualnie aby otrzymać zgodę na lot w Porcie Gdynia należy postępować zgodnie z procedurą umieszczoną na stronie internetowej portu.

Aby wykonać lot bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenami ZMPG S.A. operator jest zobowiązany do:

Uzyskania zgody na lot od Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu ZMPG S.A. - wysyłamy poniższy formularz na adres: bezpieczenstwo@port.gdynia.pl z tytułem zawierającym nazwisko operatora lub nazwę firmy realizującej operację na minimum 48h przed lotem.

Operator wykonujący loty powinien ponadto być wyposażony/spełniać poniższe kryteria:

Posiadać OC;

Nosić ubrania odzieży ostrzegawczej (kamizelka odblaskowa, kask);

Używać oznaczenia używanego sprzętu latającego w sposób umożliwiający łatwą identyfikację operatora/właściciela (Tabliczka znamionowa na dronie)

Wykonywania lotów wyłącznie na zasadach VLOS, z zachowaniem szczególnej ostrożności;

Spełnienia wszystkich wymogów lotów w wojskowej przestrzeni kontrolowanej przez MATZ EPOK;