DRON NEWS

Kolejny sezon grzewczy pod kontrolą dronów. [WIDEO]

Firma DRONpol.com kolejny raz wspiera działania Straży miejskich w Poznaniu oraz Szczecinie w walce o lepszą jakość powietrza.

Działania pomiarowe prowadzone są tam z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w urządzenia pomiarowe, pozwalające z wysokim prawdopodobieństwem wskazać miejsca spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych. Tylko w Poznaniu, od początku obecnego sezonu grzewczego, wykonano ponad 38 sesji pomiarowych we współpracy z Ekopatrolem Straży Miejskiej.

 

Szanowni Państwo, właśnie wykonaliśmy ponad 200 lotów misji antysmogowych. Misje odbywały się zarówno w Poznaniu, w Szczecinie, jak i w tych mniejszych miastach typu Śrem. Misje te wskazują, iż nadal wielu Polaków spala odpady pomimo dużej świadomości, iż jest to proceder szkodliwy. Myślę i uważam, że tego typu rozwiązania pomogą przełamać barierę anonimowości u tych sprawców, którzy działają z pełną premedytacją, z drugiej strony wskazują, iż pomimo pandemii, można skutecznie wykonywać kontrolę z zakresu ochrony środowiska. Sam przykład tylko Poznania, w którym ujawniliśmy i strażnicy skutecznie ukarali ponad 100 osób, wskazuje, iż proceder nadal, mimo dużych kampanii uświadamiających szkodliwość tego typu działań, ma miejsce. Najczęściej dochodzi do spalania odpadów typu płyty meblowe, odpady plastikowe. Przykład Poznania, Szczecina, Śremia i wielu innych polskich miast, w których wykorzystano drony, wskazuje, iż jest to skuteczne narzędzie zarówno w zakresie ujawniania przypadków spalania, jak również działań edukacyjnych. - opowiada Mariusz Sumara z firmy DRONPol.

 

Jak przyznają przedstawiciele firmy DRONpol, mimo stale poprawiającej się społecznej świadomości odnośnie szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach, dron pomiarowy nadal wykrywa nieprawidłowości, praktycznie podczas każdej sesji pomiarowej. Działania prowadzone przez Miasto Poznań oraz Miasto Szczecin są przykładem na skuteczne i efektywne wykorzystanie możliwości jakie dają technologie bezzałogowe. Cykliczność prowadzonych kontroli pozytywnie wpływa na poprawę jakości powietrza, co potwierdzają sami mieszkańcy spotkani w trakcie trwania pomiarów.

 

Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia miast korzystających z usług firm prowadzących pomiary z wykorzystaniem drona, kluczowe do powodzenia tego typu działań jest doświadczenie firmy wykonującej zlecone zadanie. Wykwalifikowany personel oraz dopracowane procedury pozwalają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa tych skomplikowanych operacji, a także gwarantują wysoką skuteczność i sprawdzalność wskazań. Jednocześnie, wielu ekspertów wskazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia zakup usługi jest obecnie znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla Jednostek Samorządu Terytorialnego niż skomplikowany proces zakupu własnego drona wraz ze szkoleniem personelu i zapewnieniem niezbędnej infrastruktury dla urządzeń pomiarowych.