DRON NEWS

Niezbędne szkolenie dla operatorów

Rok 2021 obfituje w szereg nowych praw i zasad regulujących wykonywanie lotów dronami. Aby właściwie kierować się tymi wytycznymi oraz zdobyć niezbędne uprawnienia wskazane jest ukończenie odpowiedniego kursu.

fot. Pok Rie z Pexels

 

Tylko właściwa rejestracja, kurs szkoleniowy oraz egzamin online na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla kategorii A1/A3, jak również zdany egzamin w odpowiednim ośrodku szkoleniowym dla pozostałych kategorii, zapewniają możliwość wykonywania legalnych lotów dronem w różnych warunkach (latanie w mieście/ w bliskiej odległości od ludzi), różnej kategorii wagowej czy różnego przeznaczenia np. wykonywanie badań antysmogowych dronem. 

 

Niezwykle istotną kwestię stanowi również świadomość różnicy w rozumieniu i posługiwaniu się określeniami: “operator” a “pilot” drona. Osoba sterująca dronem to “pilot”, natomiast “operatorem” nazywamy osobę fizyczną lub reprezentanta prawnego, na których spoczywają również dodatkowe obowiązki m.in. rejestracja, przygotowanie stosownej dokumentacji tj. polityki bezpieczeństwa, instrukcji operacyjnej, a przy niektórych operacjach przeprowadzenie analizy ryzyka zgodnie z systematyką SORA. Mówiąc w uproszczeniu operatorem może być na przykład firma, zatrudniająca pilotów, wykonujących loty na sprzęcie operatora. Operator wykonujący loty w kategorii szczególnej, ma obowiązek wypełnić szereg odpowiedniej dokumentacji przed przystąpieniem do lotu. 

W związku z nowymi wytycznymi niezbędne wydaje się uczestnictwo w kursie przybliżającym i klarownie wyjaśniającym poprawne przygotowanie niezbędnej przy wykonywaniu lotów dokumentacji oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

Ośrodek szkolenia DRON.edu.pl będący częścią spółki Tomkov sp. z o.o. przygotował bogatą ofertę kursów umożliwiających zdobywanie nowych uprawnień oraz systematyzujących wiedzę z zakresu bieżących przepisów.

 

SZKOLENIA:

 

 1. OPERATOR - szkolenie przeznaczone dla osób fizycznych / prawnych wykonujących loty dronami, na których spoczną nowe obowiązki (inop, conops, sora, luc).

Podczas tego szkolenie nauczysz się:

 

 • Pełnienia roli operatora, skompletowania potrzebnej dokumentacji - analizy ryzyka według SORA - (Specific Operation Risk Assessment - ocena ryzyka związanego z konkretnymi operacjami),
  • przygotowania wymaganej prawem instrukcji operacyjnej INOP - (instrukcja operacyjna)
  • przygotowania koncepcji operacji ConOPS - (Concept of Operations for Drones - koncepcja operacji),
  • przygotowania kart zadaniowych,
  • sprawnego odnajdywania się pośród kategorii wykonywania lotów,
 • Dobierania scenariusza standardowego do swojej operacji.
 • Ubiegania się o zgodę prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub o certyfikat LUC dla operacji wykraczających poza dostępne scenariusze.
 • Wprowadzania polityki bezpieczeństwa oraz monitorowania pracy pilotów dronów.

 

Przygotowując własny scenariusz operacji, operator - beneficjent tego szkolenia, zwiększy niezawodność swojej operacji do poziomu wysokiego - wymaganego przy operacjach o dużym ryzyku.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 20 stycznia 2021 godzina 9:00 - CENA: 800 zł tylko teraz PROMOCJA LAST MINUTE CENA 100 zł - kod rabatowy: "OPERATOR"

 


 

 1. OPEN A2 - szkolenie i egzamin do kategorii otwartej A2 

Uprawnienia kategorii otwartej A2 są wymagane aby:

 • Wykonywać loty dronami o masie od 500g do 2kg bez nadanej klasy (na dzień 10 stycznia żaden dron nie posiada klasy), zgodnie z przepisami przejściowymi w odległości nie mniejszej niż 50m od ludzi. 
 • Wnioskować o zgodę na loty w niektórych strefach powietrznych np. strefy w pobliżu lotnisk komunikacyjnych (STR) oraz aeroklubowych (ATZ).
 • Latać dronami, które posiadają w danej klasie, których masa mieści się pomiędzy 900g a 4kg.

Szkolenia odbywają się codziennie - CENA: 130 zł PROMOCJA CENA: 30 zł

 

 

 1. NSTS-01 - vlos <4kg e-learning - europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej.

Szkolenie do uprawnień NSTS:

 • Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.

Co dają uprawnienia NSTS:

 • Możliwość wykonywania lotów dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota.
 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń.
 • Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji nie mieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2021 godzina 9:00 - CENA 1190 zł PROMOCJA CENA: 800 zł

 


 

 1. NSTS-02 - vlos mr <25kg e-learning - europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej.

Szkolenie do uprawnień NSTS:

 • Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.

Co dają uprawnienia NSTS:

 • Możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota.
 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń.
 • Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji nie mieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.
 • Wykonywać operacje zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem BVLOS.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2021 godzina 9:00 - CENA: 2800 zł PROMOCJA 1900 zł


 

 1. NSTS-05 - bvlos <4kg e-learning - europejskie uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej.

Szkolenie do uprawnień NSTS:

 • Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.

Co dają uprawnienia NSTS:

 • Możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota.
 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń.
 • Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji nie mieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.
 • Wykonywać operacje zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem BVLOS.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2021 godzina 9:00 - CENA: 3260 zł PROMOCJA CENA: 1700 zł

 

 

 1. NSTS-06 - bvlos mr<25kg e-learning - europejskie uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej.

Szkolenie do uprawnień NSTS:

 • Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.

Co dają uprawnienia NSTS:

 • Możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota.
 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń.
 • Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji nie mieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.
 • Wykonywać operacje zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem BVLOS.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2021 godzina 9:00 - CENA 5200 zł PROMOCJA CENA: 3000 zł