DRON NEWS

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI UE W SPRAWIE DRONÓW

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI UE W SPRAWIE DRONÓW

Nowe przepisy unijne w sprawie dronów zostały opublikowane w formie rozporządzenia komisji UE.

W dni dziejszym (11.06.2019) Opublikowano Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Co nas czeka od 2020?

Chociaż rozporządzenie UE wejdzie w życie w ciągu najbliższych 20 dni, będzie ono miało zastosowanie w ciągu jednego roku, aby dać państwom członkowskim i operatorom czas na ich przygotowanie i wdrożenie. 
Na stronie EASA pojawił się time-line wprowadzanych zmian i tak:

W październiku 2019:

Publikacja opinii EASA zawierającej propozycję zmiany rozporządzenia europejskiego (ustawy wykonawczej) w celu dodania dwóch standardowych scenariuszy w celu ułatwienia niektórych operacji tylko o niskim ryzyku. Dla tych operatorów operator będzie mógł po prostu wysłać deklarację do odpowiedniego organu, zamiast składać wniosek i czekać na autoryzację.

Czerwiec 2020:

Rejestracja operatorów UAS i certyfikowanych dronów staje się obowiązkowa. Począwszy od czerwca 2020 r. Wszyscy operatorzy dronów zarejestrują się przed użyciem drona:
W kategorii Open z wagą
Więcej niż 250g lub
Mniej niż 250g, gdy dron nie jest zabawką i wyposażony jest w czujnik zdolny do przechwytywania danych osobowych (W domyśle kamerę)

W kategorii: Specyficzne
Operacje w kategorii „Specyficzne” mogą być przeprowadzane po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Krajowy Urząd Lotnictwa. Zezwolenia oparte będą na: ocenie ryzyka i procedury określone w rozporządzeniu UE

Zarejestrowane zostaną również wszystkie certyfikowane drony (eksploatowane w operacjach wysokiego ryzyka). Numer rejestracyjny należy umieścić na dronie.

Operator drona może rozpocząć pracę w ograniczonej kategorii „Otwartej”. Od czerwca 2020 r. do czerwca 2022 r. Drony o wadze mniejszej niż 500 g mogą być eksploatowane w obszarze, gdzie nie będzie żadnych osób.

Drony o wadze do 2 kg mogą być obsługiwane w odległości do 50m w poziomie od ludzi.
Drony o wadze do 25 kg mogą być eksploatowane w odległości poziomej 150 m od terenów mieszkalnych, rekreacyjnych i przemysłowych, w zasięgu, w którym można oczekiwać, że przez cały czas operacji nie będzie w pobliżu żadnych osób.

Czerwiec 2021

Zezwolenia krajowe, certyfikaty, deklaracje są w pełni przekształcane w nowy system UE -
Państwa członkowskie muszą uzupełnić definicję stref geograficznych, w których drony są zabronione lub w których wymagane jest specjalne zezwolenie na lot.

Czerwiec 2022

Wszystkie kluby modelowe i stowarzyszenia powinny otrzymać zezwolenie od NAA. Państwo członkowskie może zaprezentować wzorcowe kluby i stowarzyszenia, które pozwolą ich członkom odejść od wszystkich wymogów rozporządzenia UE.

Nowe zasady obejmują wymagania techniczne i operacyjne dla dronów, określają nowe kategorie oraz kryteria dotyczące poziomu ryzyka,
Nowe rozporządzenia ustanawiają również minimalne wymagania dotyczące szkoleń przyszłych operatorów. Nowe przepisy mają zastąpić istniejące już przepisy krajowe w państwach członkowskich UE.

Pliki dostępne w różnych językach są dostępne tutaj.

Całe rozporządzenie jest do pobrania poniżej: