DRON NEWS

Scenariusze standardowe i krajowe EASA

Kraje członkowskie UE mogą do 10 grudnia 2019 r. zgłaszać propozycje jakimi scenariuszami standardowymi ma zająć się EASA w pierwszej kolejności (wstępne wersje scenariuszy będą opracowywane przez organizację JARUS, której jako kraj jesteśmy członkiem).
Docelowo scenariuszy ma być 8-10 i mają pokrywać większość zapotrzebowania na operacje bezzałogowe w kategorii szczególnej. Polska jako kraj członkowski możem opracować również własne scenariusze, które mogą zostać rozpowszechnione w całej UE lub pozostać scenariuszami krajowymi (zgodnie z poniższym schematem). Możemy także zgłaszać zapotrzebowanie lub zgłaszać własne PDRA.

Jeśli specyfika danego kraju obejmuje typ operacji lub warunki charakterystyczne dla danego regionu to kraj członkowski może przygotować na podstawie zgłoszenia (od pomiotu, operatorów, klubów itd.) tzw. scenariusz krajowy (do 2022 roku). Aczkolwiek scenariusze krajowe będą ważne tylko do 2023 roku. Po tym czasie scenariusze krajowe znikną ale scenariusze standardowe powinny je pokrywać.