DRON NEWS

Sezon grzewczy rozpoczęty - drony antysmogowe ponownie w akcji!

Wielkimi krokami zbliżamy się do zimy - sezonu, gdzie nasze piece w domach będą pracowały całe dnie, aby zapewnić nam ciepło oraz wygodę. Czeka nas okres pełen wyzwań, gdzie popyt na surowce jest bardzo duży, a jednocześnie surowce są mocno ograniczone, trudno dostępne i coraz droższe. Bez względu na wszystko, należy pamiętać o przepisach dotyczących jakości spalanych surowców, a także ustaw antysmogowych.

W Polskim prawie, możemy znaleźć przepisy, które jasno mówią o tym, że do pieców nie można wrzucać odpadów takich jak: śmieci, tworzywa sztuczne, stare oraz impregnowane meble. Odpady mogą spalać tylko podmioty, posiadające zgodę marszałka w specjalnie przystosowanych do tego instalacjach. Pojęcie smogu jest określane jako połączenie dymu (ang. smoke) i mgły (ang. fog). Aby być całkiem precyzyjnym smog można określić jako zauważalne dla ludzkiego oka zjawisko będące potwierdzeniem występowania na danym obszarze niskiej emisji. W powietrznej zawiesinie smogu utrzymują się substancje bardzo szkodliwe zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Są to przede wszystkim: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.

Od wielu lat jako społeczeństwo walczymy ze smogiem, który występuje głównie zimą, podczas okresu, gdzie z wytężoną siłą działają domowe piece. Aspekt ochrony środowiska oraz polepszenia jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy jest ważnym czynnikiem w przypadku dbania o zdrowie nasze i naszych najbliższych. Z tego powodu podczas okresu grzewczego możemy spodziewać się wzmożonych kontroli przy pomocy dronów posiadających zaawansowane czujniki rejestrujące jakość spalin z kominów. Pamiętajmy więc, że prawo jasno mówi o zakazie palenia czymkolwiek, istnieją określone normy dotyczące jakości spalin oraz spalanych surowców, dlatego przyzwolenie na spalanie wszystkiego miałoby katastrofalny wpływ na nasze zdrowie jak i środowisko.

 

Rozporządzenie ministerstwa klimatu i środowiska ogłoszone w dzienniku ustaw 27 czerwca br. ustanowiło odstępstwo od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu paliw z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Nie oznacza to w żadnym przypadku zalegalizowania spalania odpadów komunalnych i innych, w tym niebezpiecznych. Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach - „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. zł)”.

 

“Umożliwianie spalania gorszej jakości paliw może spowodować złą interpretację obecnych przepisów przez mieszkańców i mniej lub bardziej świadome próby spalania odpadów komunalnych, czy w przypadku przedsiębiorców - spalanie odpadów niebezpiecznych. Lekarze badający zjawisko alarmują, że zanieczyszczenia powietrza w sezonie jesienno-zimowym powodują nie tylko pogorszenie samopoczucia czy zwiększoną zachorowalność wśród Polaków, ale również wywołują istotny wzrost liczby zgonów. W związku z tym rocznie przedwcześnie umiera około 50 tysięcy osób., dlatego nie możemy pozwolić, aby w nadchodzącym sezonie grzewczym ta liczba uległa zwiększeniu.” - mówi prezes firmy Dronpol, Mariusz Sumara.