DRON NEWS

Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów – kolejna edycja podniebnego wydarzenia

Przemysł bezzałogowych statków powietrznych jak i przemysł lotniczy przechodzi obecnie fazę dynamicznego rozwoju oraz rozszerzania swojego potencjału gospodarczego. Z tej okazji, Śląski Klaster Lotniczy organizuje kolejne wydarzenie pt. Śląskie dni lotnictwa i dronów, które odbędzie się w dniu 8 października 2021r. w Chorzowie.

 

Hasłem przewodnim już trzeciej edycji wydarzenia będzie Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu. Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskie.

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną, zainteresowani uczestnicy będą mogli oglądać konferencję w formie online.

 

Agenda:

 

10:00 – 10:50

PANEL I: Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii. Konsekwencje dla polskich firm lotniczych i ich udziału w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence.

 

11:00 - 11:50

PANEL II: Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów. System zarządzania ruchem dronów. Regulacje krajowe i europejskie. Projekty badawcze i nowe rozwiązania w dziedzinie zastosowania dronów w przestrzeni miast.

 

12:00 - 12:50

PANEL III: Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie. Koncepcja Centralno - Europejskiego Demonstratora Dronów na tle innych rozwiązań europejskich.

 

13:00 - 13:50

PANEL IV: Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Przegląd rozwoju sektora w Polsce i Europie. Nowe projekty, technologie, przykłady współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (zwłaszcza z przemysłem obronnym i kosmicznym). Sekcja dronów cywilnych. Sekcja dronów wojskowych.

 

14:00 - 14:30 LUNCH

 

14:40 - 15:20

PANEL V: Wspólpraca międzysektorowa przemysłu lotniczego i dronowego. Przykłady wspólnych rozwiązań przemysłowych, technologicznych i badawczych. Realizacja głównych priorytetów EU na lata 2021-2027 (digitalizacja i zielony ład).

 

15:30 - 16:20

PANEL VI: Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej. Współpraca europejskich klastrów lotniczych i dronowyc (EACP, EDC).

 

16:30 - 16:45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI