DRON NEWS

Szkolenie praktyczne do uprawnień A2

Aktualne przepisy dotyczące wykonywania lotów dronem, wyraźnie podkreślają, że każdy zainteresowany zdobyciem uprawnień podkategorii A2 powinien w trybie samokształcenia lub pod okiem wykwalifikowanego instruktora, odbyć szkolenie dotyczące warunków operacyjnych dla podkategorii A3 określonych w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2.

fot. Paul Theodor Oja z Pexels

 

Należy pamiętać, aby loty były wykonywane na obszarze, na którym przez cały czas trwania lotu dronem, nie będzie się stwarzać zagrożenia dla osób postronnych. Ponadto, loty te muszą być wykonywane w bezpiecznej odległości, co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych. Kolejnym wymogiem jest znajomość instrukcji systemu bezzałogowego statku powietrznego i ukończenie szkolenia online oraz zaliczenie egzaminu z wiedzy teoretycznej do podkategorii A1/A3.

 

Zrealizowałeś szkolenie praktyczne? Zapisz się na egzamin Open A2

 

Jak przygotować się do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym?

 

 • należy upewnić się że wybrało się odpowiednie miejsce do przeprowadzenia szkolenia oraz BSP spełnia wymagania techniczne, aby móc latać w wybranej lokalizacji,
 • określ obszar lotu i zidentyfikować ograniczenia opublikowane przez państwa członkowskie dla strefy geograficznej (np. Strefy zakazu lotów, strefy zamknięte i strefy o szczególnych warunkach w pobliżu strefy operacyjnej), a w razie potrzeby uzyskać zezwolenie podmiotu odpowiedzialnego za takie strefy, korzystając z pomocy aplikacji DronRadar i PansaUTM,
 • zidentyfikować wszelkie przeszkody i potencjalną obecność niezaangażowanych osób na obszarze wykonywanego szkolenia,
 • sprawdź aktualne warunki meteorologiczne i prognozę na planowany czas operacji, korzystając z wiarygodnych źródeł tj. icm meteo,

 

Jak przygotować bezzałogowy statek powietrzny do lotu?

 

 • ocenić ogólny stan bezzałogowego systemu powietrznego i upewnić się, że wszystkie elementy BSP są zgodne z instrukcją producenta,
 • upewnić się, że wszystkie demontowane elementy BSP są odpowiednio umieszczone na swoim miejscu. Śmigła powinny być dobrze zamontowane na silnikach, a bateria odpowiednio osadzona w obudowie drona,
 • upewnić się, że jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, udostępniona przez producenta w swoim dronie jak i aparaturze,
 • pamiętać o kalibracji modułu kompasu oraz IMU (Inertial Measuring Unit) jeśli jest to wymagane. Kalibracja IMU zalecana jest po aktualizacjach oprogramowania, po twardszych lądowaniach oraz dłuższym okresie nieużytkowania drona,
 • określić wszystkie warunki, które mogą zagrozić bezpiecznym wykonaniu lotu BSP,
 • sprawdź stan baterii i upewnić się, że jest w pełni naładowana oraz jej stan techniczny jest prawidłowy,
 • zaktualizować system świadomości geograficznej - (Inteligentny system omijania i unikania przeszkód oraz stabilizacji lotu),
 • ustawić system ograniczenia wysokości. Należy pamiętać, że maksymalna wysokość w kategorii otwartej w strefie niekontrolowanej to 120m,
 • zgłosić lot za pośrednictwem aplikacji DronRadar,

 

Jakie zadania trzeba wykonać w warunkach normalnych?

 

 • prawidłowo wystartować. Pamiętaj, aby przed starem rozejrzeć się dookoła, w celu wyeliminowania wszystkich niebezpieczeństw oraz zakomunikowania procedury startu.
 • wykonać stabilny lot oraz przewidziane zadania:
 1. wykonać zawis nad punktem,
 2. wykonać skoordynowane duże zakręty,
 3. wykonać skoordynowane ciasne zakręty,
 4. wykonać lot po prostej na stałej wysokości,
 5. wykonać zmiany kierunku, wysokości i prędkości lotu,
 6. wykonać lot podążając zaplanowaną ścieżką,
 • wykonać powrót BSP w kierunku pilota po umieszczeniu BSP w odległości, która nie pozwala już na rozróżnienie jego orientacji,
 • utrzymywać BSP poza strefami zakazu lotów lub strefami zamkniętymi, chyba że posiada się zezwolenie,
 • korzystać z zewnętrznych odniesień do oceny odległości i wysokości BSP jak np. drzewa, budynki, obiekty, które nie zmieniają miejsca swojego położenia,
 • wykonać procedurę powrotu do domu, automatyczną lub ręczną - zwrócić uwagę, aby RTH było ustawione powyżej najwyższej przeszkody w obszarze wykonywanego szkolenia,
 • wykonać lądowanie - pamiętać by przed procedurą rozejrzeć się dookoła i lądować w bezpiecznym miejscu,
 • w czasie wykonywania wszystkich procedur i zadań, pamiętać aby utrzymywać bezpieczną odległość od przeszkód,

 

Jakie zadania trzeba wykonać w warunkach odbiegających od normy?

 

 • wykonać symulację sterowania BSP w sytuacji odbiegającej od normy np. nagła zmiana pogody (silny wiatr),
 • wykonaj symulację lotu z sytuacją, gdy urządzenie do pozycjonowania bezzałogowego systemu powietrznego jest uszkodzone – należy pamiętać, aby wykonywać to zadanie w bezpiecznym miejscu i z dala od osób postronnych,
 • wykonać symulację wtargnięcia osoby na obszar operacji i podjąć odpowiednie środki w celu utrzymania bezpieczeństwa – utrzymywać bezpieczną odległość od osób i nie zniżać lotu do wysokości głowy,
 • wykonać symulację powrotu BSP z opuszczonej strefy operacyjnej – w tym celu możesz użyć opcji RTH (Return To Home),
 • wykonać symulację wtargnięcia załogowego statku powietrznego w pobliże obszaru operacji - trzeba nauczyć się szybkiego manewru ominięcia SP,
 • wykonać symulację wtargnięcia innego BSP na obszar operacji – określ położenie innego BSP i zachowaj bezpieczną odległość i wysokość lotu,
 • nauczyć się szybkiej reakcji i mechanizmu ochrony w sytuacjach niebezpiecznej,
 • opanować radzenie sobie z sytuacją utraty wysokości lub kontroli nad pozycją wywołaną zjawiskami zewnętrznymi – można użyć do tego celu symulatora lotu,
 • wykonać ćwiczenie polegające na przejściu w chwili zagrożenia z tryby automatycznego lotu na ręczny - w trybie ręcznym należy pamiętać o szczególnej ostrożności,
 • wykonać symulację utraty łącza ze swoim BSP – zwróć uwagę aby dron był w zasięgu naszego wzroku,

 

Na co zwrócić uwagę po zakończeniu szkolenia praktycznego?

 

 • wykonać podsumowanie swojej operacji BSP – zwróć uwagę na najczęściej popełniane błędy, pomyśleć jak następnym razem możesz ich uniknąć. Przeanalizować swój lot od startu do lądowania,
 • rozważyć sytuacje, które wymagają zgłoszenia odpowiednim organom służby powietrznej czy porządku publicznego np. utrata drona, zgłoszenie za pomocą aplikacji DroneRadar,

 

Wszystkie wymienione wyżej procedury postępowania oraz zadania praktyczne powinny być znane zarówno osobom wykonującym loty hobbystycznie jak i zawodowo. Przygotowując się samodzielnie do sterowania dronem zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie do końca potrafimy wyeliminować wszystkie błędy lub niedociągnięcia.

Ośrodek szkolenia DRON.edu.pl oferuje specjalistyczne szkolenia, podczas których na zajęciach indywidualnych z instruktorem, kursant zostaje zapoznany z niezbędną wiedzą teoretyczną oraz ćwiczeniami praktycznymi. Warto, aby nasze umiejętności zostały zweryfikowane i podwyższone pod wyspecjalizowanym okiem profesjonalistów. Pamiętajmy również, że w razie jakichkolwiek trudności lub nie do końca możliwych do przewidzenia sytuacji czy wypadków istotne jest, aby być fachowo przygotowanym na każdą ewentualność i wiedzieć jak postąpić, co także zapewnia udział w szkoleniu.

 

 

Chcesz zrealizować szkolenie praktyczne z instruktorem? Zapisz się "A2 PRAKTYKA Z INS" - KUP TERAZ

 

Podczas szkolenia zostanie zrealizowany materiał zgodny z wytycznymi ULC:

 • przygotowanie do operacji UAS,
 • przygotowanie do lotu,
 • lot w normalnych warunkach,
 • lot w warunkach odbiegających od normy,
 • odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna,

 

Na wszystkie nurtujące pytania odnośnie nowych przepisów, oraz wykonywania lotów w kategorii otwartej i szczególnej odpowie instruktor.

 

Co zawiera pakiet?

 • dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy – kurs OPEN A2,
 • materiały szkoleniowe do kategorii otwartej A2,
 • indywidualne zajęcia praktyczne z instruktorem w jednym z ośrodków szkoleniowych  DRON.edu.pl,