DRON NEWS

UWAGA - nowe przepisy

Wraz z początkiem 2021 roku w życie weszły nowe zasady wykonywania lotów dronami w całej Unii Europejskiej. Każdy, kto chciałby sterować dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę, musi zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

fot. Harry Cunningham z Pexels

Po rejestracji na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, każdy zainteresowany powinien zapoznać się bliżej z kursem, podczas którego omawiane są wymagane zagadnienia, a następnie podejść do egzaminu online dla kategorii A1/A3.

 

Z powodu ogromnego zainteresowania nowymi przepisami, łącza były chwilowo przeciążone. Obecnie strona odzyskała pełną sprawność i przejście procesu rejestracji jest już możliwe. Całą procedurę można podzielić na 3 etapy: 

 • Etap pierwszy - REJESTRACJA
 • Etap drugi - KURS
 • Etap trzeci - EGZAMIN

 

REJESTRACJA

Aby rozpocząć rejestrację wchodzimy na stronę drony.ulc.gov.pl. Po wejściu na stronę mamy dwie możliwości wyboru: “Mam już konto - Zaloguj” - klikamy jeżeli już posiadamy konto lub “Rejestruj” - klikamy aby się zarejestrować. W kolejnym etapie musimy podać nasz numer telefonu oraz adres email, na który otrzymamy wiadomość z aktywacją konta.

 

 

Po wejściu na swoją pocztę, otrzymamy wiadomość od Urzędu Lotnictwa Cywilnego: “ULC - link aktywacyjny”, po kliknięciu na “Aktywuj” zostajemy automatycznie przeniesieni do nowego okna na stronę ULC. W tej zakładce jesteśmy proszeni o podanie hasła, za pomocą którego będziemy się logować oraz podanie kodu, który został wysłany smsem na numer telefonu podany wcześniej. W zakładce: logowanie - wpisujemy adres email oraz hasło i zostajemy zalogowani do “Dane operatora”.

 

Tutaj podajemy nasze dane osobowe, wyszczególnione w okienkach. Dodatkowo, jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, ale ukończone 14 lat, możesz zarejestrować się za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Poniżej jest również miejsce na wpisanie numeru polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie z nowymi zasadami, obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia mają piloci sterującymi dronami, których waga przekracza 20 kg. Pilotom dronów o niższej masie, również zaleca się zakup ubezpieczenia, jednak w ich przypadku ubezpieczenie to jest dobrowolne. Po zakończeniu procesu rejestracji klikamy "Zapisz". Po zakończeniu tych czynności otrzymujemy certyfikat potwierdzający rejestrację pilota.

 

 

KURS

Aby rozpocząć kurs należy kliknąć na przycisk znajdujący się po lewej stronie “Rozpocznij/kontynuuj kurs A1/A3.

 


fot. drony.ulc.gov.pl

 

Kurs podzielono na 9 bloków tematycznych, a każdy blok składa się z kilku lekcji.

 • Bloki 1 z 9 - "Bezpieczeństwo lotnicze"

1 z 6 - Wstęp | 2 z 6 - Kategorie lotów oparte o stopień ryzyka | 3 z 6 - Kategoria OTWARTA - podstawowe zasady | 4 z 6 - Kategoria OTWARTA - drony stare i nowe | 5 z 6 - Kategoria OTWARTA - drony bez klasy UE | 6 z 6 - Kategoria OTWARTA - drony z klasą UE

 • Bloki 2 z 9 - "Ograniczenia przestrzeni powietrznej"

1 z 4 - Strefy geograficzne - przepisy | 2 z 4 - Strefy geograficzne - możliwe ograniczenia | 3 z 4 - Istniejące strefy geograficzne | 4 z 4 - Zasady lotów w strefach geograficznych

 • Bloki 3 z 9 - "Przepisy lotnicze"

1 z 3 - Wprowadzenie przepisów UE dla bezzałogowych statków powietrznych | 2 z 3 - Podstawowe zagadnienia - Pilot i Operator | 3 z 3 - Odpowiedzialność karna

 • Bloki 4 z 9 - Ograniczenia wydajności człowieka

1 z 1 - Ograniczenia możliwości człowieka

 • Bloki 5 z 9 - Procedury operacyjne

1 z 4 - Lista kontrolna | 2 z 4 - Lista kontrolna przed lotem | 3 z 4 - Przedstartowa kontrola drona | 4 z 4 - W czasie lotu i po locie

 • Bloki 6 z 9 - Wiedza ogólna UAS

1 z 4 - Bezzałogowe statki powietrzne - lataj z głową | 2 z 4 - Tryby automatyczne | 3 z 4 - Instrukcja obsługi | 4 z 4 - Kilka dobrych rad

 • Bloki 7 z 9 - Prywatność i ochrona danych

1 z 1 - Ochrona prywatności i danych RODO, a bezzałogowe statki powietrzne

 • Bloki 8 z 9 - Ubezpieczenie

1 z 1 - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

 • Bloki 9 z 9 - Bezpieczeństwo

1 z 1 - Jeszcze kilka słów o bezpieczeństwie

 

EGZAMIN

Egzamin końcowy szkolenia online, w celu uzyskania kompetencji pilota podkategorii A1/A3 dla kategorii otwartej, zawiera 40 pytań, w których zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Podczas testu 20 pytań stanowi stałą podstawę egzaminu, natomiast kolejne 20 pytań jest losowane z bazy pytań.

 

Czas na udzielenie odpowiedzi na pojedyncze pytanie wynosi 90 sekund i w tym czasie, do momentu zatwierdzenia, można dowolnie zmieniać wybraną odpowiedź. Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub po samodzielnym przejściu do kolejnego pytania, nie ma już możliwości powrotu do poprzedniego.

 

Przerwanie egzaminu przez kandydata (wyjście z systemu, utrata połączenia z internetem, itp.) nie powoduje jego zakończenia w systemie. Kolejne pytania będą wyświetlane co 90 sekund nawet bez ingerencji kandydata. Oznacza to, że egzaminu nie można rozpocząć od początku, jeżeli trwające aktualnie podejście nie zakończyło się w systemie z powodu upływu pozostałego do końca czasu (ilość pozostałych pytań x 90 sec.) lub poprzez manualne przejście przez wszystkie pytania.

 

Zakończenie egzaminu wynikiem negatywnym pozwala rozpocząć szkolenie oraz egzamin od nowa. Każde podejście do kursu i egzaminu jest bezpłatne.

 

Wynik testu otrzymamy automatycznie po zakończeniu. Jeżeli test ukończony jest wynikiem pozytywnym, otrzymamy gratulacje wraz z możliwością natychmiastowego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia A1/A3.

 

 

Aby zdobyć uprawnienia kategorii A2 należy również wziąć udział w kursie, wykonać test online oraz dodatkowo zdać egzamin w ośrodku szkolenia. Uprawnienia podkategorii A2 pozwalają na wykonywanie operacji dronami klasy C2 (loty w bezpiecznej odległości poziomej od ludzi) o masie nieprzekraczającej 4 kg (w okresie przejściowym do 2 kg).

 

Aby rozpocząć szkolenie i podejść do egzaminu w ośrodku szkolenia Dron.edu.pl konieczne jest:

 

 • Ukończenie szkolenia online do kategorii Open A1/A3 oraz zaliczenie egzaminu online z wiedzy teoretycznej na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl/ 
 • ukończenie praktycznego szkolenia w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3 określonych w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2. (Szczegóły otrzymasz w mailu po wypełnieniu formularza) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0947-20200606&from=PL
 • Złożenie oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia określonego w pkt 2. 

 

Pakiet szkoleniowy w promocyjnej cenie 30 złotych, zawiera: 

 

 

źródło: Dron.edu.pl / drony.ulc.gov.pl