DRON NEWS

Warsztaty „Warunki dla dronów w miastach – akceptacja społeczna”- już 30 czerwca w Katowicach!

Już 30 czerwca w godzinach 11:00-14:00 w RAWAInk, Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Katowicach (ul. Teatralna 17a) odbędą się warsztaty w formie hybrydowej: „Warunki dla dronów w miastach – akceptacja społeczna”

Już 30 czerwca w godzinach 11:00-14:00 w RAWAInk, Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Katowicach (ul. Teatralna 17a) odbędą się warsztaty w formie hybrydowej: „Warunki dla dronów w miastach – akceptacja społeczna”

Zgłoś udział: https://bit.ly/3NgHBdL

Warsztaty poświęcone będą analizie potencjału i obaw związanych z usługami świadczonymi przez bezzałogowe statki powietrzne na terenie miast w oparciu o założenia projektu HARMONY, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu HORYZONT 2020.

Zapraszamy na 3 aktywne godziny w STREFIE INNOWACJI WUF11.
W formule hybrydowej – na sali warsztatowej i online – porozmawiajmy o akceptacji usług dronowych. To temat istotny i wymagający zaangażowania uczestników, stąd też planujemy aktywizujące formy warsztatowe pozwalające na integrację uczestników, m.in. SLIDO

Bazując na wiedzy projektowej i źródłach europejskich, będziemy pracować w grupach:

- poszukując potencjalnych szans i zagrożeń przy wprowadzaniu konkretnych usług dronowych,

- wyznaczając warunki, jakie muszą zostać spełnione by te usługi były możliwe do zaakceptowania.

- Chcemy pracować międzynarodowo. Umożliwiamy komunikację w j. polskim oraz angielskim.

- Dołącz do nas, poznaj ciekawych partnerów i zabierz głos w dyskusji nt. kierunków rozwoju branży dronowej.

- Pobierz bezpłatną aplikację SLIDO na swój smartfon.

- Do aktywnej pracy zabierz ze sobą przemyślenia i naładowany telefon.

Zgłoś udział: https://bit.ly/3NgHBdL

 

Zapraszamy również na inne wydarzenia dronowe Metropolii GZM podczas Światowego Szczytu Miejskiego (WUF11)

28 czerwca, godz. 9:00-12:00 I MCK, Katowice

✏️Miasta gotowe na trzeci wymiar mobilności.

Do 25.06.2022 zarejestruj się na: https://wuf.unhabitat.org/ 


2️9 czerwca, godz. 10:00-17:00 I ?Muchowiec. Katowice.
DRONIADA GZM. Finał. Trzeci wymiar miast.

Zgłoś udział: www.droniada.eu 


2️9 czerwca, godz. 12:00-14:00 I ?Muchowiec. Katowice.
✏️Drony 2050. Co poszło nie tak?

Zgłoś udział: https://bit.ly/3yavJWF

Szczegóły wydarzenia na: https://cedd.pl/wuf-2050/

 

CO SIĘ WYDARZY?

11.00 – 11.20 POWITANIE

Pozwól nam zrozumieć co myślisz o dronach. Co o nich wiesz? Czy są potrzebne?

11.20 – 11.40 PREZENTACJA ZAGADNIENIA

Sky is the limit! By rozbudzić wyobraźnię i zainspirować do dyskusji przedstawimy kilka faktów i wyników badań akceptacji społecznej dla usług dronowych

11.40 – 12.00 DRONE DELIVERY GAME

W ramach projektu HARMONY- University College London wraz z Metropolią GZM opracowały narzędzie do badania preferencji. Weź udział w grze i powiedz nam co myślisz! Wesprzyj badanie prowadzone w Europie

12.00 – 12.30 PRZERWA

Czas na odpoczynek i networking


12.30 – 13.30 PRACA W GRUPACH

Ma za zadanie wesprzeć projekt wskazówkami na co zwrócić uwagę, wdrażając konkretne usługi, by były one akceptowalne. Pomóż nam zrozumieć oczekiwane kierunki usług dronowych dla miast.

13.30 – 14.00 WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję na międzynarodową burzę mózgów i wiele rekomendacji, do zastosowania w projekcie oraz działaniach Metropolii GZM.

 

Źródło: https://cedd.pl/