DRON NEWS

Zmiana terminu wejścia w życie przepisów UE

Komisja Europejska opóźnia wejście w życie przepisów regulujących zasady wykonywania lotów dronami na terenie UE. 

Nowy termin wejścia w życie przepisów unijnych to 1 stycznia 2021. Opóźnienie wejścia w życie przepisów unijnych pozwoli na dokończenie prac nad dokumentami wykonawczymi takimi jak:

 

  • scenariusze standardowe - unijne,
  • scenariusze standardowe - krajowe,
  • zasady powoływania ośrodków szkolenia,
  • zasady prowadzenia szkolenia oraz wydawania uprawnień,
  • wyznaczenie krajowych stref geograficznych, w których obowiązują dodatkowe zakazy (np. zakaz lotów w kat. Open A2).

 

O publikację komunikatu w sprawie zasad prowadzenia szkolenia po 1 lipca 2020 apelowała Grupa Robocza WDPO, w skład której wchodzą przedstawiciele 31 polskich ośrodków szkolenia. Odroczenie terminu wejścia w życie przepisów unijnych jest korzystne i pozwoli na planowanie działalności dronowej do końca roku 2020. 

 

Zdaniem Grupy utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności wymaga publikacji wszystkich aktów wykonawczych co najmniej na 3 miesiące przed ich wejściem w życie. Ustalenie nowego terminu na 1 stycznia 2020 powoduje konieczność zakończenia prac legislacyjnych do 1 października 2020 tak aby branża dronowa miała czas na wdrożenie przepisów w życie. 

 

EASA opublikowała projekty scenariuszy do lotów VLOS oraz BVLOS brakuje tam jednak wzorcowych programów szkolenia jakie znamy z rozwiązań krajowych. EASA określa jedynie zakres wiedzy, którą pilot drona powinien posiadać wykonując dane czynności lotnicze. Takie rozwiązanie utrudnia organizację zamówień publicznych na usługi szkoleniowe UAVO gdyż zamawiający nie ma jasnej podstawy do określenia wymaganej liczby godzin szkolenia. Jeśli jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena to łatwo sobie można wyobrazić sytuację kiedy wykonawcy szukając oszczędności będą ograniczali godziny szkolenia. 

 

Ważną kwestią jest też konieczność doregulowania zasad wykonywania lotów w kat Open A2. Zapisy rozporządzenia wykonawczego zezwalają na wykonywanie lotów w tej kategorii dronami o masie do 4 kg przy zachowaniu bezpiecznej odległości 30 m od ludzi lub w przypadku włączenia trybu "slow motion" 5 m od ludzi. Rozporządzenie nie zabrania wykonywania w kat A2 lotów wysokiego ryzyka jak np. pobór próbki dymu z kominów. Zdobycie licencji z kat A2 wymaga zdania testu on-line oraz dodatkowego egzaminu teoretycznego. Szkolenie praktyczne można realizować metodą samokształcenia co nie daje pewności posiadania odpowiednich umiejętności pilotowania drona do realizacji misji wysokiego ryzyka. Pilot latając w terenie zabudowanym gęsto zaludnionego miasta nie na możliwości skutecznego utrzymania limitu 30 lub nawet 5 metrów od osób postronnych nawet jeśli podczas startu limit ten był zachowany. Dlatego zasadnym wydaje się wprowadzenie stref georgraficznych zakazujących wykonywanie lotów w kat A2 w terenie zabudowanym miast o liczbie ludności powyżej 50000 mieszkańców (czyli w silnie zaludnionym terenie). 

Każdy z krajów członkowskich ma możliwość utworzenia własnych scenariuszy w kat. szczególnej. Scenariusze to mogą obowiązywać przez 2 lata od wejścia przepisów unijnych. Jest to szansa na wprowadzenie rozwiązań podobnych do obowiązujących obecnie dzięki czemu wejście przepisów unijnych - które są w wielu miejscach wybrakowane - będzie mniej dotkliwe dla rodzimej branży dronowej.