DRON NEWS

Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

Wczoraj na specjalnej konferencji w Ministerstwie
Infrastruktury zaprezentował najnowszy raport poświęcony wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w Polsce.

Konferencja odbyła się pod tytułem „Nowe otwarcie dla bezzałogowych statków powietrznych w Polsce – nowe regulacje i potencjał gospodarczy lotnictwa bezzałogowego (dronów). Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych”. W konferencji udział wzięli:
wiceminister infrastruktury Mikołaja Wilda, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski oraz dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Cała Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych zawiera ponad 80 stron różnego rodzaju analiz rozwoju rynku w tym U-space. Opisany został m.in. rynek usług oraz produktów, przedstawiono na przykład prognozy rozwoju europejskiego rynku bezzałogowców czy wartość polskiego rynku dronów cywilnych w 2018 r.

Cała publikacja jest bardzo obszerna i zawiera wiele wykresów oraz badań dlatego zapraszamy do zapoznania się z całością.
Dostępna pod numerem: ISBN 978-83-61284-74-1

Pobierz:
Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych w PDF