DRON NEWS

Dotacje na szkolenia

Szkolenia mogą być kosztowne ale nie zawsze musisz płacić z własnej kieszeni. Dowiedz się jak uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości od 80 % do 100 %

Z artykułu dowiesz się w jaki sposób uzyskać dofinansowanie na szkolenia do uprawnień pozwalających na pilotowanie drona oraz na szkolenia specjalistyczne. Jak zyskać nowe kwalifikacje zawodowe poświadczone certyfikatami, które pozwolą Ci wprowadzić nowe usługi na rynek. Dowiesz się jaki kurs wybrać dla siebie i jak zdobyć na niego finansowanie. Inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja.

 

Postęp technologiczny pozwala na wykonywanie usług dronami dla coraz większej liczby branż. Zgodnie z obowiązującym prawem wykonywanie lotów dronem wymaga posiadania odpowiednich uprawnień zwanych świadectwem kwalifikacji. Uprawnienia wydawane są po szkoleniu teoretycznym oraz praktycznym, w ośrodku szkolenia wpisanym do rejestru Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Koszt szkolenia różni się w zależności od rodzaju uprawnień oraz ośrodka szkolenia, który je oferuje. Za podstawowe uprawnienia VLOS wydamy od 950 zł do 1400 zł. Upoważniają one do wykonywania lotów w zasięgu wzroku dronami o masie do 5 kg. Uprawnienia pozwalające na latanie poza zasięgiem wzroku to koszt od 2200 zł do 3000 zł. Do tego możemy rozszerzyć swoje uprawnienia o możliwość latania dronem o masie do 25 kg. Koszt takiego doszkolenia wynosi od 1200 zł do 1800 zł. Łączny koszt pakietu szkolenia BVLOS MR25 wynosi około 4000 zł. Przy wyborze ośrodka szkolenia należy wcześniej upewnić się, że loty realizowane są indywidualnie, a nie w grupkach. Niektóre ośrodki praktykują latanie w grupkach, po kilka osób jednocześnie co oznacza, że kursant zamiast latać 4 godziny, faktycznie lata tylko kilkanaście minut. 

 

Jakie uprawnienia wybrać? Większość zleceń, które pojawiają się na rynku można zrealizować posiadając uprawnienia podstawowe – VLOS. Pozwalają one na loty w zasięgu wzroku sprzętem o masie do 5 kg. Na rynku jest wiele dronów, których masa nie przekracza 5 kg, a które pozwalają na tworzenie spektakularnych nagrań lub zdjęć. Postęp technologiczny i miniaturyzacja elektroniki spowodowały, że najnowocześniejsze drony, których masa nie przekracza 1 kg są w stanie realizować lepsze ujęcia niż konstrukcje sprzed 5 lat z podwieszonymi kamerami. Z kolei uprawnień BVLOS będziemy potrzebowali w przypadku świadczenia usług na dużym obszarze np. wykonywanie ortofotomap, pomiary indeksu odżywienia roślin NDVI lub poszukiwanie zaginionych ludzi. Choć takie zlecenia pojawiają się rzadziej, to są one dużo lepiej płatne. Dlatego decyzję o wyborze kursu należy uzależnić od strategii wejścia na rynek z wybranymi produktami.

 

Szkolenia specjalistyczne na drony – po co mi one?

Same uprawnienia do pilotowania drona mogą być niewystarczające aby konkurować na rynku z innymi firmami. Aktualnie w Polsce jest już ponad 16 000 osób, które posiadają świadectwa kwalifikacji. Aby skutecznie konkurować trzeba wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie np. w tworzeniu filmów lub w pomiarach geodezyjnych. Jeśli filmowiec kupuje drona, to nie ma większego problemu z wejściem na rynek tworzenia klipów z ujęciami z powietrza jak np. reklamy dla miast, relacje z eventów itd. Inaczej sytuacja wygląda jeśli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z rynkiem mediów. Dla tych osób ośrodki szkolenia przygotowują kilkudniowe kursy z montażu, po których zdobywa się umiejętności do samodzielnego tworzenia filmów. Umiejętności osoby, która ukończyła kilkudniowe szkolenie nie będą tożsame z kompetencjami absolwenta 5 letnich studiów filmowych ale pozwolą na realizację pierwszych zleceń i złapanie kontaktu z rynkiem. Kurs należy traktować jako inwestycję, która powinna możliwie szybko się zwrócić i finalnie przynieść korzyść. Ceny szkoleń specjalistycznych wynoszą od 800 zł do 1400 zł za 1 dzień szkoleniowy. Nie jest to mało ale biorąc pod uwagę rynkową cenę finalnego nagrania klipu reklamowego, która wynosi od 500 zł do nawet 15000 zł za minutę materiału, to zwrot z inwestycji może nastąpić bardzo szybko.

 

Drony są wykorzystywane w wielu branżach - możemy zarysować wyraźny podział na drony wykorzystywane w szeroko rozumianym rynku mediów oraz drony do specjalistycznych pomiarów. Poprzez wykorzystanie dronów w mediach rozumiemy wszystkie zastosowania związane z produkcją filmów, zdjęć, tworzeniem modeli 3D na potrzeby wirtualnych spacerów, animacji i gier. Druga grupa kompetencji czyli wykorzystywanie dronów do pomiaru, pozwala na realizację takich usług jak pomiar zanieczyszczenia powietrza, obliczanie objętości składowisk i wyrobisk, tworzenie ortofotomap, pomiary odległości lub szacowanie wskaźnika odżywienia roślin NDVI. Już na początku kariery warto zdecydować się na jedną z dróg.

Szkolenia w zakresie tworzenia materiału medialnego są dedykowane dla kandydatów, którzy posiadają zmysł estetyki i są kreatywni. Niekiedy osoba po wieloletnich studiach, dysponująca najnowszym sprzętem nie potrafi zrobić estetycznego filmu, natomiast amator dysponujący wyłącznie telefonem komórkowym nagrywa ciekawy materiał o dużej oglądalności. Dlatego zastanów się przed doborem szkolenia w zakresie produkcji dla mediów - czy potrafisz jasno wyrazić co Ci się podoba a co nie? Czy zajęcia plastyczne w szkole były dla Ciebie ciekawą przygodą czy męczarnią? Jeśli masz ciekawe pomysły i wizje ale brakuje Ci wiedzy w zakresie obsługi programów do montażu materiału filmowego to kursy specjalistyczne są świetnym wyborem. 

 

Szkolenia w zakresie wykonywania pomiarów dronami są dedykowane dla osób, które są dokładne, lubią precyzję, nie straszne im są obliczenia i analizy. Pozyskanie materiału fotogrametrycznego wymaga precyzyjnych nastaw drona, a to dopiero 1/3 pacy. Kolejna część przypada na przetworzenie danych co jest równie czasochłonnym procesem wymagającym skupienia i właściwego nastawienia parametrów w oprogramowaniu. Ostatnia część to tworzenie raportu dla klienta, dla którego ważna jest wartość wynikowa. Czasami w wyniku wielodniowej analizy powstaje raport liczący zaledwie jedną stronę lecz wartość opracowanych przez Ciebie danych może mieć ogromne znaczenie dla Twojego klienta, za co będzie gotowy dobrze zapłacić.

 

Pamiętaj, że powyższe akapity to jedynie wskazówki i nic nie stoi na przeszkodzie aby osoba z artystyczną duszą wykonywała pomiary objętości hałd. Warto jednak robić to co się lubi - wtedy praca przestaje być koniecznym obowiązkiem, a zacznie być przyjemnością.

 

Dotacje na szkolenia – ile można dostać ?

 

Na pozyskanie nowych kwalifikacji można otrzymać dofinansowanie z kliku różnych źródeł. Pierwszym jest Baza Usług Rozwojowych, która finansuje od 80 do nawet 90% kosztów szkolenia. Pieniądze dostępne są we wszystkich województwach poza mazowieckim i pomorskim. Dofinansowanie mogą uzyskać przede wszystkim właściciele jednoosobowych działalności gospodarczy oraz małe firmy. Sporadycznie pojawiają się środki dla osób fizycznych od 4000 zł (w Wielkopolsce) do aż 15000 zł (w województwie podlaskim). Uzyskanie dofinansowania zależy od kilku czynników, które są ustalane indywidualnie dla każdego województwa. Ważnym elementem wspólnym dla każdej dotacji jest motywacja składającego wniosek. Osoby, które składają wniosek o dotację muszą wykazać, że potrzebują szkolenia do poprawy swojej sytuacji zawodowej, a nie robią szkolenia np. w celu zabicia nudy lub dla fanu. Motywacja jest oceniana poprzez rozmowę z doradcą zawodowym. Oceniane jest również zaangażowanie w szkolenie (badana jest frekwencja oraz poziom zdobytej wiedzy). W celu uzyskania szkolenia należy wypełnić kilka wniosków i zapisać się na usługę szkoleniową za pomocą Bazy Usług Rozwojowych. Można też zacząć od wypełnienia ankiety wstępnej, którą w ciągu 7 dni oceni specjalista i da Ci odpowiedź czy dla Twojego województwa są uruchomione nabory i czy kwalifikujesz się do uzyskania dotacji. Następnie zrealizujesz szkolenie, a na koniec przychodzi czas na rozliczenie. Tutaj podpowiadamy, że warto przeczytać warunki otrzymania dotacji i ich przestrzegać ponieważ inaczej operator może poprosić o zwrot udzielonego wsparcia. Jeśli operator wymaga 100% frekwencji na zajęciach to „niestety” - na szkoleniu trzeba być. Oczywistą sprawą jest możliwość opuszczenia zajęć z uzasadnionej przyczyny np. pogrzeb lub choroba, ale w takich wypadkach operator zażąda stosownego dowodu na wystąpienie „nieprzewidzianych ważnych okoliczności”. Jednym z ośrodków szkolenia, który aktualnie rekrutuje osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na szkolenie jest DRON.edu.pl, który działa na terenie całej Polski.

 

 

Kolejnym instrumentem jest możliwość pozyskania dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski rozpatruje lokalny urząd pracy, a nabory prowadzone są zazwyczaj na początku roku. W przypadku tego instrumentu środki na podniesienie swoich kwalifikacji przyznawane są osobom bezrobotny, osobom pracującym lub firmom. Progi dofinansowania są różne ale oscylują w granicach 15000 zł na osobę. Czasami warunkiem uzyskania dotacji jest uzyskanie zatrudnienia (lub zatrudnienie pracownika) na minimum 3 miesiące po realizacji szkolenia z dotacji. W ramach KFS można uzyskać 100% dofinansowania.

 

Dotacje uruchomiła również fundacja WDPO (World Drones Pilots Organization). Wsparcie przyznawane jest wyłącznie na kompetencje związane z podniesieniem kwalifikacji związanych z eksploatacją dronów. Osoby, które mają uprawnienia VLOS lub BVLOS i chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez wykupienie kursu zawodowego mogą go zrealizować w ośrodku objętym programem wsparcia WDPO. Po odbyciu szkolenia kursant może zdać egzamin na platformie egzaminacyjnej i uzyskać stosowne zaświadczenie o zdobytych kompetencjach.

 

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, na rodzaje certyfikatów jakie są wydawane po szkoleniu. Certyfikat wydawany każdemu po ukończeniu szkolenia nie zaświadcza o posiadanych kompetencjach, dlatego jego posiadanie nie ma większego znaczenia na rynku. To, że ktoś był obecny na szkoleniu nie oznacza, że czegoś się na tym szkoleniu nauczył. Warto zadbać o certyfikat poświadczający posiadane kompetencje, a taki jest wydawany dopiero po walidacji czyli po zdaniu egzaminu. Najlepiej jeśli walidację przeprowadza podmiot zewnętrzny, a taką jest np organizacja WDPO, która opracowała programy szkolenia dla poszczególnych kompetencji pilotów dronów i ogranicza się wyłącznie do prowadzenia egzaminów ze szkoleń wykonywanych w ośrodkach na terenie całego świata. WDPO wprowadziło wzór elektronicznej licencja pilota drona, do której wpisywane są odpowiednie kwalifikacje. Licencja połączona jest z internetową bazą, w której można potwierdzić posiadane kompetencje skanując kod QR posiadacza licencji.

 

Postępujący rozwój technologiczny pozwala przyjąć, że zawód pilota drona to zawód przyszłościowy. Rynek usług dronami dopiero się rozwija. Firmy, które jako pierwsze opanują pewne nisze zyskają olbrzymią przewagę nad innymi, dlatego jeśli myślisz o szkoleniu to zacznij już dziś. Nawet jeśli nie masz wystarczających środków na szkolenie ale masz czas oraz chęci to możesz skorzystać z dotacji, których uzyskanie może okazać się prostsze niż myślisz. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć czy kwalifikujesz się do otrzymania dotacji to wypełnij ankietę: ANKIETA