DRON NEWS

Jak ukończyć szkolenie nie wydając ani złotówki?

Przemysł dronowy to nowy i ciągle rozwijający się rynek. Drony znajdują coraz większe zastosowanie w różnego rodzaju dziedzinach życia i przemysłu.

fot. Tembela Bohle z Pexels

 

Dzięki specjalnie przygotowanemu oprogramowaniu możemy nie tylko wykonywać ujęcia filmowe czy zdjęcia z lotu ptaka. Możliwości wykorzystania dronów stały się również inspiracją dla wielu innych inicjatyw, takich jak na przykład, bardzo popularny w ostatnim czasie monitoring badania smogu, inspekcje różnego rodzaju sieci energetycznych, kolejowych, tworzenie ortofotomapy, transport medyczny czy udział w akcjach poszukiwawczo-ratunkowych.

 

Zastosowanie dronów do działań komercyjnych w firmach jest praktycznie nieograniczone i tylko inwencja twórcza człowieka sprawia, że odnajdują się one w każdym rodzaju przemysłu i gospodarki. Firmy będące na rynku pracy muszą cały czas rozwijać się i wdrażać nowe procedury oraz wzbogacać o wielorakie kompetencje ze względu na dynamicznie zmieniający się rynek pracy.

 

Jednak aby firma podążała z duchem czasu, nie wystarczy posiadanie najnowszych technicznych udogodnień, lecz również przeszkolonego personelu z odpowiednimi uprawnieniami, potrafiącego płynnie poruszać się w danej dziedzinie. Odpowiednie uprawnienia zdobędziemy, między innymi, przechodząc różnego rodzaju kursy czy szkolenia. Oczywiście, każdy kurs czy szkolenie to także duży wydatek pokrywany najczęściej z funduszy własnych lub finansowany przez pracodawcę. Istnieje jednak możliwość otrzymania pewnego rodzaju dofinansowań, które w części lub w całości pokrywają ten wydatek. Do takich należy właśnie dotacja z KFS, czyli Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Dofinansowanie z KFS odbywa się na zasadzie pomocy „de minimis” – jest to bezzwrotna dotacja dla przedsiębiorców przyznawana przez Powiatowy Urząd Pracy. O dofinansowanie z KFS może ubiegać się każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że zatrudnianie pracowników na umowę zlecenia lub umowę o dzieło, wyklucza możliwość wnioskowania o dotację. Przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorstwa tj. firmy zatrudniającej do 10 osób, mogą liczyć nawet na 100% finansowania kształcenia ustawicznego ze środków Funduszu. Pozostali pracodawcy mogą otrzymać finansowanie kształcenia do 80% wartości szkolenia, jednakże nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Ośrodek szkolenia DRON.edu.pl otworzył właśnie nabór na szkolenia, gdzie na zainteresowanych czeka niezwykle bogata oferta, dzięki której wiele firm i ich pracowników podniesie swoje kwalifikacje i wzbogaci się o nowe umiejętności. Więcej szczegółów "kliknij tutaj".

 

Dostępne szkolenia:

 

 • NSTS-06 OPERATOR DRONA RATOWNICZEGO

 

 • NSTS-06 OPERATOR DRONA POMIAROWEGO

 

 • NSTS-06 OPERATOR DRONA FOTO-WIDEO

 

 • NSTS-06 OPERATOR DRONA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

 

Wszystkie dostępne szkolenia wyposażają w kompleksową wiedzę opartą o teorię oraz praktykę niezbędną do uzyskania certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, uprawniającego do wykonywania lotów zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem wzroku BVLOS w kategorii szczególnej - scenariuszu narodowym NSTS-06 MR<25 kg. Dodatkowo, w ramach każdego kursu uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu wybranych umiejętności specjalistycznych:

 

 • NSTS-06 Operator drona ratowniczego:
  • Search and Rescue,
  • Kamera termowizyjna
 • NSTS-06 Operator drona do zadań specjalnych:
  • Search and Rescue,
  • Kamera termowizyjna,
  • Ortofotomapy,
  • Modele 3D,
  • Adobe Premiere Pro,
  • Adobe Photoshop
 • NSTS-06 Operator drona foto - wideo:
  • Adobe Premiere Pro,
  • Adobe Photoshop,
  • Adobe Lightroom
 • NSTS-06 Operator drona pomiarowego:
  • Ortofotomapy,
  • Modele 3D

 

Co trzeba zrobić żeby pozyskać środki?

 

 1. Skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia firmy, w której się pracuje lub prowadzi działalność.
 2. Uzyskać informację na temat najbliższego naboru na środki z KFS 2021.
 3. Pobrać wszystkie pliki składające się na wniosek ze strony Powiatowego Urzędu Pracy.
 4. Zgłosić się do firmy DRON.edu.pl w celu sporządzenia oferty i dobrania odpowiedniego szkolenia do profilu prowadzonej działalności gospodarczej (należy się zgłaszać za pośrednictwem infolinii pod numerem 32 323 51 23 lub wysyłając e-mail na adres: dotacje@dron.edu.pl).
 5. Złożyć wniosek w najszybszym możliwym terminie wskazanym przez Powiatowy Urząd Pracy.
 6. Podpisać Umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne ze środków KFS.
 7. Po otrzymaniu środków na opłacenie szkolenia, dokonać płatności na podstawie faktury.
 8. Zrealizować wybrane szkolenie dostosowane do potrzeb firmy.
 9. Rozlicz się z Powiatowym Urzędem Pracy przedstawiając właściwe dokumenty wskazane w Umowie.

 

Możliwość realizacji upragnionego szkolenia całkowicie za darmo powinna stanowić dużą motywację do wykonania pierwszego kroku. Wysokość dofinansowania może objąć kwotę nawet do 15 tys. złotych, zatem gra jest warta przysłowiowej „świeczki”. Dzięki pozyskaniu takich funduszy, można korzystać z wiedzy i umiejętności przekazywanych podczas szkolenia nie wyjmując z kieszeni ani złotówki. Rynek korzystania z dronów na terenie całej Unii Europejskiej to bardzo młoda, ale prężnie rozwijająca się dziedzina. Nabycie i zastosowanie w praktyce nowych, kluczowych kompetencji z pewnością pozwoli na dalszy i bardziej dynamiczny rozwój każdej z zainteresowanych szkoleniem firm. 

 

Jeśli pragniecie zadbać o konkurencyjność swojej firmy poprzez podniesienie kwalifikacji jej pracowników – to ośrodek szkolenia DRON.edu.pl czeka na Was! Warto odwiedzić stronę internetową: dron.edu.pl gdzie, po kliknięciu w zakładkę KFS, można znaleźć wszelkie informacje oraz formularz umożliwiający wysłanie swojego zgłoszenia.