DRON NEWS

Egzaminy do kategorii otwartej A2 czas rozpocząć

Na terenie całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać już nowe przepisy wykonywania lotów dronami, których istotna kwestia dotyczy stworzenia różnych klasyfikacji w oparciu o stopień ryzyka.

fot. The Lazy Artist Gallery z Pexels

Każdy, sterujący dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym urządzenie pozyskujące dane osobowe (kamerę), musi zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego drony.ulc.gov.pl. Jednakże sam proces rejestracji, odbycie kursu oraz zdanie egzaminu online w kategorii A1/A3 nie upoważnia do wykonywania lotów wszędzie i na dowolnych warunkach. Jeżeli pilot drona chciałby latać np. dronem bez klasy o masie od 500g do 2kg w odległości nie większej niż 50m od ludzi to musi zrobić uprawnienia kategorii Otwartej A2. Warto zaznaczyć, że bezpłatne uprawnienia A3 upoważniają do wykonywania lotów dronami o masie do 25kg z zachowaniem bezpiecznej odległości 150m więc warto rozważyć czy uprawnienia A2 są nam potrzebne. Uprawnienia A2 będą też wymagane w celu ubiegania się o zgodę na loty w niektórych strefach powietrznych np. CTR (strefa Kontrolowana Lotniska). W przyszłości kiedy na rynku pojawią się pierwsze drony z nadaną klasą to uprawnienia kategorii otwartej A2 pozwolą na wykonywanie lotów dronami o masie od 900g do 4 kg z zachowaniem bezpiecznej odległości 30 m od ludzi lub 5 metrów od ludzi jeśli dron jest wyposażony w trym spowalniający lot do prędkości poniżej 3m/s).

 

Na dzień pisania artykułu (06.01.2021) żaden dron nie posiada nadanej klasy. Trwają prace nad powołaniem pierwszych podmiotów, które uzyskają uprawnienia do nadawania klas dronom. Potem jeszcze chwile będziemy czekali na sam proces nadania klasy konkretnym typom tak aby dron spełnił unijne wymagania. Unijni twórcy przepisów umożliwiają nadania klasy dronom, które już są na rynku. W tym celu trzeba będzie wykonać czynności wskazane przez producenta - prawdopodobnie dla najmniejszych dronów będzie to wgranie oprogramowania i wymiana numeru seryjnego drona. 

 

Aby uzyskać uprawnienia tej kategorii, należy ukończyć kurs, uzyskać wynik pozytywny testu online znajdującego się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zdać egzamin w ośrodku szkolenia. W DRON.edu.pl cena egzaminu wynosi 30zł i dodatkowo ośrodek udostępnia bezpłatnie dostęp do kursu. UWAGA: kurs do A2 na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego ma charakter poglądowy dlatego warto zapoznać się z materiałami szkoleniowymi jakie udostępnia ośrodek jest tam znacznie więcej materiałów.

Ośrodek szkolenia DRON.edu.pl uzyskał jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie uprawnienia do prowadzenia egzaminów dla kategorii Otwartej A2. Ośrodek DRON.edu.pl to sieć działająca na terenie całej Polski oraz przygotowująca się do wejścia na tereny innych krajów Unii Europejskiej. Firma od początku swojego powstania wyszkoliła ponad 4000 osób.

 

 

 

Do wdrożenia nowych przepisów przygotowywaliśmy się przez ponad rok. Opracowaliśmy ponad 1000 slajdów materiałów szkoleniowych, przygotowaliśmy ponad 20 godzin materiałów wideo. Wychodzimy z nową ofertą na szkolenia zarówno dla pilotów jak i operatorów. Zdajemy sobie sprawę, że nowe przepisy są często niejasne dlatego postanowiliśmy udostępnić bezpłatnie kurs do kategorii otwartej A2. Każdy może zalogować się na naszą platformę e.dron.edu.pl i zapisać się na kurs. Warto zwrócić uwagę na tytaniczną pracę pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, którzy we wzorowy sposób dokonali wdrożenia rozbudowanych i często skomplikowanych przepisów. W ostatnim dniu 2020 roku ULC zafundował prezent wszystkim profesjonalnym pilotom dronów i wprowadził narodowe scenariusze standardowe, które w odróżnieniu od scenariuszy unijnych pozwalają na latanie dronami obecnie dostępnymi na rynku. - mówi Przemysław Tomków prezes spółki Tomkov sp. z o.o (właściciel DRON.edu.pl).

 

Aby uzyskać uprawnienia kategorii otwartej A2 należy:
 

 1. zarejestrować się na stronie drony.ulc.gov.pl i zdobyć bezpłatny certyfikat do kategorii A1/A3. Egzamin składa się z 30 pytań;
 2. ukończyć szkolenie praktyczne w trybie samokształcenia;
 3. wykupić egzamin teoretyczny KUP EGZAMIN;
 4. założyć konto na platformie e.dron.edu.pl;
 5. złożyć oświadczenie na platformie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia z zakresu w:
  1. przygotowanie do operacji UAS;
  2. przygotowanie do lotu;
  3. lot w normalnych warunkach;
  4. lot w warunkach odbiegających od normy;
  5. odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna;
    
 6. zdać egzamin do kategorii A2, który przeprowadzany jest pod nadzorem egzaminatora w formie on-line na platformie Zoom lub Microsoft Teams. Egzaminowany musi dysponować komputerem podłączonym do Internetu oraz kamerą o rozdzielczości pozwalającej na identyfikację kandydata. W celu weryfikacji tożsamości należy okazać Egzaminatorowi dokument tożsamości ze zdjęciem (tylko dowód osobisty lub paszport progotowany zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie dron.edu.pl/a2). 
 7. egzamin to test składający się z 30 pytań z następujących przedmiotów:
  1. meteorologia,
  2. osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
  3. techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.
    
 8. wynik egzaminu jest generowany natychmiast po jego zakończeniu. Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi. Na rozwiązanie testu przewidziane jest 30 minut.
 9. w przypadku niezaliczenia testu należy wykupić ponownie udział w egzaminie i zapisać się na kolejny termin. 
 10. DRON.edu.pl organizuje egzaminy każdego dnia

 

W ramach opłaty za egzamin w kwocie 30zł kursant otrzymuje bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych na 12 miesięcy.
 

Dodatkowo, dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby uzyskać możliwość samodzielnego określania bezpiecznej odległości lotu drona od ludzi ośrodek DRON.edu.pl umożliwia otrzymanie certyfikatu pozwalającego na latanie w kategorii szczególnej zgodnie ze scenariuszami standardowymi NSTS w cenie 800zł. Zobacz szkolenie do NSTS