DRON NEWS

Konferencja Dronpol - Jak JST mogą wykorzystywać drony w walce o czyste powietrze?

Konferencja dotycząca wykorzystania dronów w walce o czyste powietrze. Omówienie roli BSP i wykorzystania dronów w JST. Implementacja nowych przepisów unijnych i loty dronami po 1 stycznia 2021. Kupić drona czy zlecić usługę - co jest bardziej opłacalne?

Na konferencji zostaną poruszone kwestie wykorzystania dronów do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na samorządy w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed skutkami niskiej emisji. Zaprezentowane zostaną skuteczne rozwiązania organizacyjne i sprzętowe pozwalające na podejmowanie działań w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego oraz w zgodzie nowymi przepisami unijnymi Prawa lotniczego. Biorąc udział w bezpłatnej konferencji uzyskają Państwo wiedzie na temat najnowszych technologii wykorzystywanej w walce z niską emisją, które pomimo ich innowacyjnego charakteru – są już sprawdzone: Kontrole Antysmogowe z Wykorzystaniem Dronów, Inwentaryzacja Źródeł Ciepła, Mapa Jakości Powietrza. W drugim panelu tematem przewodnim jest implementacja nowych przepisów unijnych, które m.in rozróżnia pojęcie operatora i pilota drona definiując konkretne obowiązki przed wykonaniem lotu. W trzeciej części konferencji zostanie przedstawiona analiza zakupu drona lub zlecenia kompleksowej usługi oraz rozwiązanie hybrydowe minimalizujące ryzyka przy jednoczesnej optymalizacji kosztów realizacji zadania. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, konferencję zaplanowano w formie webinarium. Będzie ona podzielona na trzy tematyczne panele:

 

Panel I.  10.00 – 11.00

I. OMÓWIENIE ROLI BSP I WYKORZYSTANIA DRONÓW W JST 

Nowa sytuacja epidemiologiczna wymaga od samorządów nowego podejścia do realizacji narzuconych prawem obowiązków, w kontekście wykonywanych zadań z zakresu ochrony środowiska czy obowiązków inwentaryzacyjnych. Do tego – mogą służyć nowe technologie, które pomimo ich innowacyjnego charakteru – są już sprawdzone. Drony lub - jak często można usłyszeć - Bezzałogowe Statki Powietrzne w ostatnim czasie przeszły ogromna metamorfozę: od tajnych projektów wojskowych przez powszechne użycie jako zabawki aż do zaawansowanych wielofunkcyjnych urządzeń, które wykorzystują profesjonaliści jako doskonałe narzędzie poprawiające efektywność i jakość pracy. 

 

  1. Kontrole antysmogowe z wykorzystaniem dronów 
  2. Inwentaryzacja źródeł ciepła 
  3. Mapa jakości powietrza

 

Panel II.  11.30 - 12.30

II. LOTY DRONAMI PO 1 STYCZNIA 2021. IMPLEMENTACJA NOWYCH PRZEPISÓW UNIJNYCH

Od 1 stycznia 2021 r. przestaną obowiązywać krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE, dedykowane dla cywilnych użytkowników dronów. Rodzi to wiele pytań i niedomówień, prezentowany panel to próba udzielenia odpowiedzi na najbardziej palące pytania związane wykorzystaniem dronów w Polsce. Dodatkowo Rozporządzenie rozróżnia pojęcie operatora i pilota drona definiując konkretne obowiązki przed wykonaniem lotu. Operatorem staje się, każda instytucja, posiadająca drona podobnie jak np. operator linii lotniczych LOT. W świetle nowych przepisów to na operatorze spoczywa odpowiedzialność za wydzielenie stref operacyjnych, buforowych, analiza ryzyka wg. SORA, przygotowania instrukcji operacyjnej oraz CONOPS – koncept operacji.

 

  1. Podstawowe założenia nowych przepisów UE 
  2. Obowiązki ciążące na operatorze i pilocie drona
  3. Rejestracja operatorów oraz certyfikowanych bezzałogowych systemów powietrznych.

 

Panel III.  13.00 - 14.00

IIII. KUPIĆ DRONA CZY ZLECIĆ USŁUGĘ - CO JEST BARDZIEJ OPŁACALNE?

Tematyka panelu jest skierowana dla samorządów pragnących zrozumieć potencjał płynący z wykorzystania dronów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zainteresowanych zamówieniem profesjonalnej usługi pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza na wybranym obszarze z wykorzystaniem BSP w porównaniu z zakupem własnego urządzenia. Oprócz możliwości zakupu drona lub zlecenia kompleksowej usługi pomiaru, pojawiła się nowa korzystna opcja, redukująca ryzyko przy alokacji niewielkich środków finansowych.

 

  1. Optymalny dobór sprzętu do potrzeb – przegląd rynku. 
  2. Czy tylko wybór między dostawą produktu a zleceniem usług? Nowe rozwiązania.
  3. Procedury udzielenia zamówienia. 
  4. Dyskusja, odpowiedzi na pytania (30 minut)

 

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie: www.dronpol.com