DRON NEWS

Zmiany w przepisach - koniec z lotami bez nadanej klasy C

Od 1 stycznia 2024 roku przepisy w świecie dronów przejdą rewolucję, ponieważ tylko drony oznaczone klasą C będą uprawnione do przeprowadzania lotów w kategorii otwartej. Nowe regulacje, opisane na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), znacząco zmienią loty dronem, wprowadzając klasyfikację obejmującą zarówno loty rekreacyjne, jak i działania komercyjne.

Klasyfikacja dronów w kategorii otwartej jest podzielona na trzy główne podkategorie: A1, A2 i A3, z każdą związaną z określonymi wymaganiami. Okres przejściowy na wprowadzenie europejskich przepisów kończy się 31 grudnia 2023 roku. Do tego czasu nie będzie wymagane posiadanie specjalnego drona o określonej klasie do operowania w kategorii otwartej.

Drony z klasą C, obejmujące zakres od C0 do C4 i odnoszą się do dronów o masie do 25 kilogramów. Drony z identyfikacją klasową C0 do C4 są już dostępne na rynku. 

Drony z nadaną klasą zgodną z normami UE:

  • w podkategorii A1, o ile bezzałogowy statek powietrzny ma klasę C0 lub C1
  • w podkategorii A2, o ile bezzałogowy statek powietrzny ma klasę C2
  • w podkategorii A3, o ile bezzałogowy statek powietrzny ma klasę C3 lub C4.

 

Operacje w kategorii A1, o ile BSP ma klasę C0:

  • muszą być wykonywane w taki sposób, że pilot bezzałogowego statku powietrznego może wykonywać lot nad osobami postronnymi, ale nigdy nie może przelatywać nad zgromadzeniami osób.
  • Dla dronów: DJI Mini 2 SE, DJI Mini 3, Mini 3 pro, Mini 4 Pro.

 

Operacje w kategorii A2, o ile BSP ma klasę C2:

  • muszą być wykonywane w taki sposób, że BSP nie przelatuje nad osobami postronnymi i odbywają się: w bezpiecznej odległości co najmniej 30 metrów w poziomie od tych osób, odległość w poziomie minimum 5 metrów od osoby postronnej, jeżeli obsługuje BSP z uruchomioną funkcją trybu niskiej prędkości (3m/s).
  • Dla dronów: Sensefly eBee, M30 EU, DJI Mavic 3E UE, 3T UE, 3M UE.

 

Operacje w kategorii A3, o ile BSP ma klasę C3 lub C4:

  • muszą być wykonywane na obszarze na którym pilot bezzałogowego statku powietrznego może oczekiwać, że w normalnych okolicznościach przez cały czas trwania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego operacja nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych w granicach obszaru, nad któym wykonywany jest lot bezzałogowym statkiem powietrznym.
  • muszą być wykonania w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych.
  • Dla dronów: Matrice 350 RTK.

 

Szkolenie A1/A3 należy ukończyć na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl/

 

Szkolenie i egzamin na kategorię A2 można ukończyć w wybranym ośrodku szkoleniowym. Ośrodkiem, który realizuje daną usługę jest DRON.edu.pl 

 

 

Nowe przepisy, wprowadzające klasy C do kategorii otwartej od 2024 roku, będą miały istotny wpływ na rynek dronów w Unii Europejskiej. Operatorzy i piloci muszą dostosować się do nowych standardów, upewniając się, że ich drony spełniają określone wymagania. Jednocześnie rozwój technologii identyfikacji zdalnej podkreśla konieczność bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z dronów w przyszłości. Ważne jest śledzenie dalszych aktualizacji dotyczących regulacji dronów, aby zachować zgodność i korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą nowa era lotów bezzałogowych.