DRON NEWS

Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące dronów - Zmiany 2019

Nowe przepisy dronowe już obowiązują. 31.01.2019 to dzień od kiedy mamy w Polsce nowe przepisy prawa lotniczego dotyczące m.in. dronów. Przedstawiamy listę zmian oraz zasad wykonywania lotów, które obowiązują od dzisiejszego dnia. Zobaczcie nowe przepisy dronowe w 2019 roku !

Określenie zasad lotów FPV


Loty dronem FPV w końcu doczekały się odrębnych przepisów. Nowe rozporządzenie wprowadza nową kategorię:

Loty FPV dronem o masie do 2kg.

W związku z tym, uregulowane zostały zasady wykonywania lotów w goglach - czyli z widokiem FPV (First Person View). Podobnie jak w przypadku lotów VLOS oraz BVLOS wydzielono loty rekreacyjne, sportowe i inne niż rekreacyjne i sportowe.

Cieszą się posiadacze racerów.

Cieszą się posiadacze racerów.

Najważniejsze zasady lotów FPV:

Loty są możliwe bez udziału obserwatora przy w poniższych warunkach:

* Do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu
* W promieniu do 200m od operatora

* W odległości poziomej nie mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu

Loty BVLOS

Bardzo mocno zmienione zostały przepisy odnoszące się do lotów poza zasięgiem wzroku - BVLOS. Były one dotychczas słabo opisane i to na tym elemencie skupiono najwięcej uwagi podczas opisywania zmian, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój branży BSP w tym kierunku.

Kilka rodzajów lotów BVLOS

W nowym rozporządzeniu znalazło się kilka określeń dotyczących lotów BVLOS. W zależności od tego jaki typ lotu wykonujemy, obowiązują nas inne zasady i tak:

a) Loty operacyjne i specjalistyczne:

* do wysokości nie większej niż 120m nad poziomem terenu (AGL),

* z prędkością nie większą niż 150 km/h 

b) Loty automatyczne:

* do wysokości 50m AGL lub do wysokości 50m nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 100 m od miejsca wykonywania lotu;

* wykonywane w odległości poziomej mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast lub osiedli wykonuje się za zgodą i na warunkach władz miejscowości lub miasta;

* z prędkością nie większą niż 150 km/h 

c) Loty szkoleniowe

* do wysokości nie większej niż 120m nad poziomem terenu (AGL),

* z prędkością nie większą niż 150 km/h 

* w odległości poziomej co najmniej 150m od osiedli i innych skupisk ludności oraz w odległości poziomej nie większej niż 500 m od operatora wykonującego lot;

Uzyskanie zgody na lot BVLOS

Po pierwsze nasz dron musi zostać wpisany do do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ULC lub innej ewidencji cywilnych statków powietrznych oraz musimy uzyskać pozwolenie od Prezesa ULCu na lot.

Następnie, jeśli chcemy wykonać lot poza zasięgiem wzroku musimy poinformować odpowiednią instytucję ruchu lotniczego o zamiarze wykonania lotu co najmniej 7 dni wcześniej.

Służby ruchu lotniczego mogą przekazać nam inne dodatkowe uwagi według, których będziemy mogli wykonywać loty.

Wyposażenie drona do lotów BVLOS

Nie każdy dron będzie mógł wykonywać loty BVLOS. Rozporządzenie dokładnie opisuje to w co musi być wyposażony model latający aby móc wykonywać loty poza zasięgiem wzroku.

Warunek pierwszy: Dron musi być wyposażony w światło białe, błyskowe, umieszczone na górnej powierzchni obudowy w sposób zapewniający dookólną emisję światła. Samoloty muszą mieć dodatkowo umieszczone światło zielone oraz ciągłe czerwone na skrzydłach.

Warunek drugi: Podczas lotu musi następować przekazywanie danych z telemetrii odnośnie położeniu drona w tym: wysokości, toru lotu,
prędkości, poziomu naładowania akumulatorów oraz jakości sygnału.

Po trzecie: Dron musi posiadać system Fail-Safe czyli opcję automatycznego powrotu do miejsca startu w przypadku np. utraty sygnału z kontrolerem.

Warunek czwarty: Bezzałogowiec wykonujący loty BVLOS musi posiadać rejestrator parametrów lotu.

Piąte ostatnie: BSP wyposażony musi być w kamerę oraz dodatkowy lokalizator awaryjny.
 

Czy Phantomem mogę latać BVLOS?

Niestety NIE. Najbardziej popularne drony firmy DJI typu Phantom, Mavic itd. nie spełniają wymagań dotyczących oświetlenia oraz dodatkowego lokalizatora. (Mavic 2 Enterprise spełnia punkt odnośnie oświetlenia)
Można oczywiście dokupić i zamontować brakujące elementy tak aby sprzęt spełniał wymogi jednak fabrycznie nowe drony się nie nadają.

Zmiany w lotach VLOS - kosmetyczne lecz potrzebne

Od dzisiaj spoglądanie na ekran tabletu podczas lotu będzie dopuszczalne podczas lotów VLOS i nie będzie interpretowane jako lot BVLOS. Nikt się teraz nie może do nas przyczepić jeśli nie obserwujemy drona bezpośrednio w ciągły sposób.

Odległość pozioma

W przepisach zmieniono definicję bezpiecznej odległości w lotach VLOS: 

Bezpieczna odległość jest to odległość bezzałogowego statku powietrznego od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt, umożliwiająca uniknięcie kolizji, wynikająca z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania lotów oraz rodzaju używanego bezzałogowego statku powietrznego i kwalifikacji operatora

Zmiana ta, ma ostatecznie wyjaśnić kwestię lotów w terenie zabudowanym czyli nad budynkami - jest to dozwolone dla operatorów ze Świadectwem Kwalifikacji.

Dron dla osób poniżej 18 roku życia

Dozwolone jest wykonywanie lotów komercyjnych przez osoby poniżej 18 roku życia. Loty dronem przez niepełnoletnie osoby muszą być wykonywane pod nadzorem osoby dorosłej. 

Szkolenia na drona

W tym temacie również doszło do kilku istotnych zmian zmian. Najważniejsze z nich dotyczą opłat oraz samego egzaminowania kursantów.

W przypadku kursu na VLOS do 5 kg nie musimy już wykonywać kolejno:

Badań lekarskich - zniesiona została więc dodatkowa opłata 200zł.

Egzaminu Państwowego - Obowiązywał będzie jedynie wewnętrzny egzamin organizowany przez każdy ośrodek szkolenia. Nie płacimy 163zł za Egzamin. Pozostaje tylko opłata za wydanie dokumentu Świadectwa Kwalifikacji - 44zł

Możliwa jest samodzielna nauka do egzaminu teoretycznego poprzez e-learning jeżeli ośrodek szkoleniowy ma taki program w ofercie.

Szkolenia BVLOS i MR25kg

Do szkolenia MR25kg oraz BVLOS nadal wymagane będzie wykonanie Badań Lekarskich oraz przeprowadzenie egzaminu Państwowego. Zwiększa się ilość godzin jaką trzeba wylatać w czasie zajęć praktycznych podczas kursu.

Podsumowanie zmian

Podsumowując, wydaje się, że wprowadzone zmiany powinny wyjść na plus zarówno operatorom jaki i samym urzędom ponadto porządkując wiele spraw. Nasz kraj ma bardzo dobrze opisane przepisy dotyczące bezzałogowców. Każde nowe rozporządzenie udowadnia, że jesteśmy liderem w zakresie regulacji prawa lotniczego dotyczącego wielowirnikowców. Polska doskonale zauważa przyszłość związaną z dronami oraz wieloma nowymi technologiami z branży załogowych i bezzałogowych statków powietrznych.