DRON NEWS

Ograniczenia lotów dronami w związku z defiladą

Ograniczenia lotów dronami w związku z defiladą Silni w Sojuszach

Od 27.03.2019 do 03.04.2019 na Wisłostradzie w Warszawie odbędzie się defilada Wojska Polskiego oraz służb mundurowych pod hasłem „Silni w sojuszach” z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO i 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
W związku z powyższym zostały uruchomione ograniczenia lotów dronami.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała NOTAMY gdzie dokładnie znajdują się ograniczenia: A1578/19, D1774/19, D1776/19, H1209/19, B1967/19, B1968/19. Część ograniczeń jest w przestrzeni powietrznej w CTR EPWA. Odpowiednie strefy zostały naniesione do aplikacji DroneRadar.

W Warszawie, zakaz lotów dronami obowiązywać będzie w RPA: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12 i 13.

Ograniczenia obowiązują od 27.03 do 03.04 w godzinach 13.30-15.00 czasu lokalnego.

W REJONIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ LOTÓW Z WYJĄTKIEM LOTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ LOTÓW RATOWNICZYCH. LOTY MOŻLIWE SĄ TYLKO PO OTRZYMANIU ZGODY OD ORGANIZATORA.

KONTAKT +48 792 251 835 LUB + 48 519 038 087.

WŁADZE ODPOWIEDZIALNE: DOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIL ZBROJNYCH. KOORDYNATOR LOTÓW TRENINGOWYCH.

KONTAKT +48 519 038 087 LUB 606 238 590.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE RZECZYWISTEGO CZASU AKTYWNOŚCI DOSTĘPNE W AMC POLSKA (ASM 3).

KONTAKT: +48 22 574 57 33, 34, 35

Przed wykonaniem lotów BSP w CTR EPWA w dniach 27 kwietnia – 03 maja zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnymi depeszami NOTAM.  

https://youtu.be/STqV-rj3W-Q