DRON NEWS

Relacja z Droniady 2019

Zapraszamy do zapoznania się z krótką zajawką z Droniady, która odbyła sie w Katowicach. Relacja z Droniady 2019, która odbyła się od 5 czerwca 2019 r. do soboty 8 czerwca.

Nagrodę Specjalną Fundacji Instytut Mikromakro za najlepsze demo Bezzałogowego Systemu Latającego, w tym przejście testu PansaUTM, w wysokości 2000 zł otrzymał zespół Koła Naukowego Avioniki Melavio z Politechniki Warszawskiej.

Nagrodę Specjalną Open Link sp. z o.o. za najszybsze dowiezienie przesyłki w konkurencji “Most powietrzny” w wysokości 3000 zł otrzymał zespól AI-Meth z Politechniki Śląskiej.

Nagrodę Specjalna Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa za najszybsze odnalezienie auta po kolorze karoserii w konkurencji “Auto na radio” w wysokości 5000 zł otrzymał zdobył AI-Meth z Politechniki Śląskiej.

Nagroda Premium w postaci płatnego stażu w Instytucie Lotnictwa została przyznana zespołowi Koła Naukowego Avioniki Melavio z Politechniki Warszawskiej.

Nagrodę Główną Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 10 tys. zł za zdobycie III miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymał zespół Raptors z Politechniki Łódzkiej.

Nagrodę Główną Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 15 tys. zł za zdobycie II miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymał zespól WUThrust z Politechniki Warszawskiej.

Nagrodę Główną Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 25 tys. zł za zdobycie I miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymał zespół Koła Naukowego Avioniki Melavio z Politechniki Warszawskiej.

Dodatkowo przyznano Nagrodę Specjalną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie – badania laboratoryjne maszyn trzech pierwszych zespołów w klasyfikacji generalnej.

Ponadto każdy z zespołów obecnych na Muchowcu, łącznie z wolontariuszami z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu z klas lotniczych, otrzymał Nagrodę Specjalną STMicroelectronics.

https://www.youtube.com/watch?v=JUL1PlF9LBA