DRON NEWS

Operacje przy użyciu BSP - Nowe Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)

15 lipca 2021r. pojawiło się nowe Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1166, które skutkuje kilkoma, dość istotnymi zmianami terminów obowiązywania części przepisów.


Najważniejszą z nich, z punktu widzenia krajowych regulacji, jest podtrzymanie ważności wykonywania operacji BSP w kategorii szczególnej w oparciu o złożone oświadczenie zgodne z krajowymi scenariuszami standardowymi (NSTS-0x) do dnia 2 grudnia 2025r.


Odroczona została także data rozpoczęcia obowiązywania unijnych scenariuszy standardowych (STS-0x) - będzie można z nich korzystać dopiero od 3 grudnia 2023r.


Na koniec wprowadzona została dość kosmetyczna zmiana, mówiąca o tym, że obowiązkowe wyposażenie BSP w migające zielone światło podczas wykonywania operacji w nocy (zwłaszcza w przypadku lotów w kategoria otwartej) wymagane będzie od pilotów BSP od 1 lipca 2022r.