DRON NEWS

Spotkanie w ULC w sprawie zmiany przepisów

Urząd Lotnictwa Cywilnego organizuje serię spotkań związaną z obowiązkiem wdrożenia unijnych przepisów w zakresie wykonywania operacji dronami po 1 lipca 2020.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza podmioty szkolące, instruktorów oraz egzaminatorów na spotkanie informujące o zmianach przepisów związanych z implementacją przepisów unijnych co nastąpi po 1 lipca 2020.

Spotkania planowane są w dwóch terminach:

 • 29 stycznia 2020
 • 5 luty 2020

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres awojcik@ulc.gov.pl. Spotkanie dla operatorów dronów planowane jest na marzec. 

Nowe przepisy zmieniają zasady jakie obowiązują podczas wykonywania czynności lotniczych dronami, wprowadzają nowe kategorie wykonywania lotów oraz nowe wymagania w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej jaką muszą posiadać operatorzy dronów. 

Dotychczas uprawnienia dla operatorów dronów wydawane były na podstawie przepisow krajowych, które tracą ważność z niem 1 lipca 2020. Rodzi to wiele pytań, w związku z czym WDPO w dniu 10 grudnia 2019 wystosował pismo do ULC z prośbą o organizację spotkania informacyjnego, na którym przekazane zostaną informacje dotyczące planowanych zmian. Pod listem podpisały się ośrodki:

 1. DRON.edu.pl
 2. Airdron
 3. Airborn
 4. Novelty RPAS Wrocław
 5. Akademia UAV
 6. Europejska Akademia Pilotów Dronów

Pytanie, na które należy odpowiedzieć przy implementacji przepsów unijnych to:

 1. Czy ULC nadal będzie wydawał uprawnienia dla pilotów dronów?
 2. Czy i w jakich przypadkach szkolenia będą obowiązkowe?
 3. Jak ma wyglądać proces szkolenia – czy powstanie nowy program szkolenia?
 4. Czy przewidywany jest okres przejściowy po wdrożeniu nowych przepisów po 1 lipca
 5. Czy do lotów nad ludźmi i w gęstej zabudowie zostaną dopuszczone osoby bez zweryfikowanych umiejętności praktycznych, zwłaszcza w kontekście sytuacji awaryjnych?
 6. Jak będzie wyglądał proces przepisywania uprawnień krajowych na uprawnienia międzynarodowe, jakie będą wiązały się z tym koszty dla posiadaczy świadectw kwalifikacji?
 7. Czy powstanie licencja elektroniczna lub plastikowa ważna na terenie całej UE?
 8. Czy uprawnienia zdobyte w krajach UE będą ważne również w krajach nienależących do UE?

Polska jako jeden z pierwszych krajów w Europie uregulowała zasady wydawania uprawnień dla operatorów dronów, określiła zakres szkolenia teoretycznego oraz praktycznego i wprowadziła wzorcowe programy szkolenia. Regulacje pozwoliły na uruchomienie nowej dziedziny gospodarki: szkoleń dronowych. Dziś w Polsce działa ponad 100 ośrodków szkolenia, w których kursy odbywa ponad 4000 osób rocznie. Działalność ośrodków wpływa na poprawę bezpieczeństwa wykonywania lotów dronami oraz redukuje ryzyko związane z integracją lotnictwa bezzałogowego z lotnictwem załogowym. 

Szeroko idące zmiany w przepisach związanych z wykonywaniem lotów dronami powinny być zaimplementowane w taki sposób aby nie zakłócić dobrze działającego rynku szkoleniowego w Polsce. Nowe wymagania powinny w maksymalny sposób wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia w zakresie procesów szkolenia tak aby zminimalizować koszty jakie ośrodki szkolenia będą musiały ponieść w celu implementacji nowych wytycznych. 

Unia Europejska zostawia pewne możliwości dla nadzorów krajowych w zakresie definiowania własnych scenariuszy wykonywania lotów oraz określania warunków jakie musi spełnić operator dronów, który chce wykonywać pewne czynności lotnicze. Istnieje możliwość zobowiązania pilota drona do posiadania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, zdobytej w zakresie i na zasadach jak do tej pory w przypadku wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku BVLOS. Oznaczałoby to konieczność odbycia szkolenia - tak jak to jest realizowane obecnie zgodnie z obowiązującym programem szkolenia definiującym ilość godzin teoretycznych oraz godzin lotów indywidualnych z instruktorem. 

Scenariuszy z całą pewnością powstanie więcej bo ciężko sobie wyobrazić wykonywanie lotów w celu monitorowania linii wysokiego napięcia lub monitorowanie smogu dronem bez wcześniejszego obowiązkowego szkolenia zakończonego wydaniem certyfikatu. Wiemy, że WDPO pracuje nad nowymi programami szkolenia oraz nowymi scenariuszami lotów dla różnych zastosowań dronów. Podmioty zainteresowane współpracą podczas tworzenia wytycznych dla kompetencji pilotów wykonujących konkretne zadania mogą zgłaszać się na adres office@wdpo.org