DRON NEWS

Zmiany stawek opłat lotniczych

Zmiany opłat lotniczych dotyczących m.in. egzaminów UAV.

Od 01.04.2019 obowiązują nowe stawki opłat lotniczych.
Zmiany opłat lotniczych weszły w życie w ramach zmiany do ustawy Prawo lotnicze w zakresie opłat lotniczych dla kandydatów. Opłaty, które najbardziej interesują zwłaszcza przyszłych operatorów i ośrodki szkolenia, dotyczą przeprowadzenie egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji oraz wydanie świadectwa kwalifikacji.

Aktualne stawki opłat (01.04.2019)

Aktualna opłata za wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy wynosi 44zł.

Wydanie Świadectwa Kwalifikacji opłata

Wydanie Świadectwa Kwalifikacji

Opłata za Egzamin teoretyczny wynosi 55 zł (MR25 i BVLOS)
Opłata za Egzamin praktyczny wynosi 108 zł (MR25 i BVLOS)

oplata za egzamin uavo

oplata za egzamin dronowy

Opłata za egzamin praktyczny na drona

Opłata za egzamin praktyczny

W przypadku ubiegania się o uprawnienia po raz kolejny należy wnieść opłaty w wysokości: 

1. Egzamin teoretyczny na dodatkowe uprawnienia 162 zł
2. Egzamin praktyczny 108 zł
3. Wpis kolejnego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji 44 zł

Opłata za egzamin teoretyczny po raz kolejny

Zmiana ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Całą ustawę opisującą wszystkie zmiany można pobrać z naszego serwisu. Link znajduj się poniżej. Plik w PDF.