DRON NEWS

Konkurs 3 obszary rozstrzygnięty

PAŻP rozstrzygnął konkurs na lokalizację obszarów testowych dla dronów

Jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej laureatami konkursu 3 obszary zostały następujące lokalizacje:

  • miasto Gliwice wraz z gminami Pilchowice, Sośnicowice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią,
  • gminy Lesznowola z Nadarzynem oraz
  • gminy Lublin z Jastkowem

.W konkursie wystartowało 20 gmin oraz konsorcjantów co oznacza, że spore zainteresowanie wdrożeniem nowoczesnych usług dronowych. Jak przekonuje PAŻP laureaci konkursu mogą liczyć na spore korzyści wynikające z wdrożenia nowoczesnej technologii. Jak możemy przeczytać na stronie PAŻP

Dzięki tej inicjatywie, gminy będą rozwijały się w nowoczesnym środowisku. Oprócz prestiżu związanego z uczestnictwem w innowacyjnym projekcie, mieszkańcy zyskają nową jakość pracy lokalnych służb, które wykorzystując wdrożone przez PAŻP środowisko zyskają narzędzia do sprawnego monitorowania i analizowani zanieczyszczenia powietrza, a w konsekwencji do redukcji CO2, kontrolowania sytuacji na drogach, sprawnego lokalizowania źródła ognia w czasie pożaru, czy szacowania strat wynikających z klęski żywiołowej. Bezcenna będzie natomiast możliwość realnego wpływu na kształtowanie się ruchu dronowego i rynku usług dronowych, które na całym świecie przeżywają swoistą rewolucję. Jeśli uda się ją przeprowadzić i w Polsce, pojawią się nowe możliwości i udogodnienia dla mieszkańców gmin – realne w niedalekiej przyszłości są bowiem dostawy paczek i dokumentów, transport medyczny, żywności, precyzyjne agrolotnictwo czy monitoring infrastruktury. Wszystko to będzie miało również wymiar marketingowy i znacząco wpłynie na wizerunek zwycięskich gmin. Staną się one bardziej atrakcyjne dla inwestorów, którzy rozwijając swoje wizje w tych miejscach, stworzą nowe miejsca pracy i równocześnie kolejne możliwości rozwoju wybranych regionów.

Laureatom konkursu pozostaje nam życzyć sukcesów oraz samych korzyści z wdrożenia dronów na swoich obszarach. 

 

Źródło informacji: https://www.pansa.pl/dronowa-rewolucja-w-regionach-polski/