DRON NEWS

Czy kurs rozpoczęty w 2020 można zakończyć w roku 2021?

Wszyscy zainteresowani branżą dronową na pewno wiedzą, że zbliża się zmiana przepisów dotyczących zarówno zdobywania uprawnień dla operatorów dronów jak i przepisów dotyczących użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Wielu z Was zastanawia się zapewne, czy warto w związku z tym rozpoczynać szkolenie jeszcze w tym roku.

W tym artykule wyjaśnimy najważniejsze kwestie dotyczące zbliżających się zmian i rozwiejemy Wasze wątpliwości. 

 

Warto zacząć jeszcze w tym roku! Dlaczego? Ponieważ wszystkie rozpoczęte szkolenia w roku 2020 można dokończyć na starych zasadach do końca roku 2021! Oznacza to, że kończąc kurs w przyszłym roku tokiem obecnego programu szkolenia, otrzymamy nowy europejski certyfikat kompetencji, bez potrzeby zgłaszania wniosku o konwersję a co za tym idzie, oszczędzamy cenny czas. Z uwagi na brak informacji na temat przebiegu szkoleń po nowym roku, a w szczególności programu szkolenia i ilości godzin nie można przewidzieć, czy ceny pozostaną na tym samym poziomie. Przystosowanie podmiotów szkolących oraz przygotowanie nowych materiałów i platformy e-learningowej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego może opóźnić rozpoczęcie szkoleń w przyszłym roku. Trzeba wziąć też pod uwagę zamieszanie, jakie zazwyczaj towarzyszy takim zmianom.

 

Brak Egzaminów Państwowych po 31.12.2020r. ?

 

Możliwość zakończenia rozpoczętego w tym roku kursu w roku przyszłym na obecnych zasadach bez końcowego Egzaminu Państwowego jest następnym argumentem, aby szkolenie BVLOS rozpocząć przed końcem 2020 r. Czas oczekiwania na Egzamin Państwowy może wynosić nawet kilka tygodni a w obecnej sytuacji pandemii i pojawiających się nowych obostrzeń nie ma gwarancji, że w ogóle się odbędzie. Po nowym roku egzamin do uprawnień BVLOS będzie mógł przeprowadzić „Członek personelu odpowiedzialny za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych”, czyli obecny instruktor.

 

Narodowe scenariusze standardowe - NSTS.

 

Opublikowane scenariusze standardowe STS-01 oraz STS-02 mocno ogranicza wykonywanie operacji lotniczych nad terenami zabudowanymi, a zwłaszcza nad ludźmi. Urząd Lotnictwa cywilnego pracuje nad narodowymi scenariuszami NSTS-01 (VLOS), NSTS-02 (BVLOS), które według zapewnień mają umożliwiać wykonywanie lotów na zbliżonych zasadach do obecnie obowiązujących. Jest to następna przesłanka skłaniająca do rozpoczęcia szkolenia w tym roku, ponieważ zakres szkolenia ma być zbliżony do obecnego.

 

Czy szkolić się na INS skoro rozporządzenie unijne nie uwzględnia takich uprawnień?

 

Mimo, iż w nowych przepisach nie znajdziemy wzmianki o uprawnieniach instruktorskich, jest mowa o osobach odpowiedzialnych za szkolenia. Tutaj wkraczają obecni jak i przyszli instruktorzy z odpowiednimi kwalifikacjami. Konwersja uprawnień INS odbywać się będzie na tej samej zasadzie jak konwersja obecnych uprawnień operatorów dronów. Wystarczy w terminie 31.12.2020r. – 01.02.2022r. wysłać wniosek do ULC, aby otrzymać „Poświadczenie spełnienia wymagań dla członka personelu odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych”. Podsumowując osoby, które będą przeprowadzały szkolenia oraz egzaminy będą musiały posiadać odpowiednie kompetencje i kwalifikacje. Urząd Lotnictwa Cywilnego zapowiada, że będzie prowadził kontrole kompetencji, które mogą mieć formę np. testu z posiadanej wiedzy.

 

Powyższy artykuł został opracowany w oparciu o informacje przekazane podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, skierowanej do Podmiotów Szkolących w dniu 15.10.2020r.