DRON NEWS

Czy Policja może skontrolować operatora drona?

Czy Policja może skontrolować operatora drona?

W tym artykule poruszymy kwestię kontroli uprawnień UAVO przez odpowiednie służby. Odpowiemy na pytanie czy policja może sprawdzić operatora drona, jeśli nie policja to kto oraz jak powinna przebiegać standardowa kontrola.

Kontrola operatora drona

Założymy hipotetyczną sytuację kiedy na miejsce wykonywania przez Was lotów zostanie skierowany patrol policji. Ktoś zauważył drona (np. organizator imprezy, właściciel obiektu itp.) i poprosił policję o sprawdzenie czy jest to lot zgodny z przepisami.

Policjanci, którzy będą na miejscu powinni na początku dążyć do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz zlokalizowanie operatora UAV. Kolejnym krokiem jest ustalenie świadków jeżeli tacy są dostępni.
Jeżeli zostaliście już namierzeni, policja może wezwać was do sprowadzenie bezzałogowego statku powietrznego na ziemię, zwłaszcza jeśli stwarzacie zagrożenie ( lub uznają, że je stwarzacie)

Uwaga! Jeżeli nie zastosujecie się do poleceń funkcjonariusza co do lądowania i uzna on, że wasz lot wpływa na bezpieczeństwo, zagraża życiu lub zdrowiu osób, zakłóca przebieg imprezy masowej lub istnieje podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego (np. podczepiliście jakąś paczkę pod drona) -
funkcjonariusze uprawnieni są do zniszczenia, unieruchomienia lub przejęcia kontroli nad lotem BSP.


Bezzałogowy statek powietrzny, w tym model latający, może zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola, w przypadku gdy:

1) przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego:

a) zagraża życiu lub zdrowiu osoby,

b) stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów, c) zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników,

d) stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego;

2) bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w części, w której wprowadzono ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości


~ źródło: Art. 126a - Prawo Lotnicze

Kolejnymi krokami powinno być kolejno:

* Ustalenie i potwierdzenie tożsamości operatora BSP
* Ustalenie posiadanych uprawnień

Uwaga! Policja nie ma możliwości aby samodzielnie skontrolować uprawnienia. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 7 ustawy Prawo Lotnicze - organem uprawnionym do sprawdzenia kwalifikacji personelu lotniczego jest Prezes Urzędu Lotniczego (oraz upoważnionych inspektorów i pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

* Jeżeli lot jest wykonywany w przestrzeni powietrznej z ograniczeniami lotów - ustalenie posiadanej przez operatora zgody.

Oczywiście operatorzy nie są zobligowani prawnie do okazywania Świadectw Kwalifikacji policjantom. Jednak okazanie tego dokumentu na pewno usprawni pracę obu stronom i przyspieszy kontrolę.

Kolejną rzeczą będzie ustalenie charakteru wykonywanego lotu oraz wagi i kategorii drona.

Należy ustalić czy lot jest wykonywany jako rekreacyjno sportowy lub inny niż rekreacyjny lub sportowy (czyli komercyjny).

Jeżeli nie udzielimy informacji o charakterze lotu, a zachodzi przypuszczenie, że jest to lot komercyjny to policja będzie kontaktowała się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego aby ustalić wasze uprawnienia oraz opcjonalne wymagane pozwolenie na lot.

W przypadku lotów komercyjnych operator drona powinien mieć przy sobie 5 rzeczy:
* Dokument tożsamości
* Świadectwo Kwalifikacji
* Ubezpieczenie OC
* Orzeczenie lotniczo-lekarskie (w przypadku lotów innych niż VLOS dronem do 5kg)
* Odzież ostrzegawczą o intensywnej barwie w kolorze żółtym, czerwonym, pomarańczowym lub zielonym noszoną na odzieży wierzchniej (np. kamizelka)

Dodatkowo dron musi być wyposażony w:
- Tabliczkę znamionową
- Dodatkowe światła ostrzegawcze w przypadku wykonywania lotów 30 minut przed wschodem lub 30 minut po zachodzie słońca.

Schemat postępowania policja

Schemat postępowania

Podsumowanie

Tak - policja może wylegitymować operatora podczas wykonywania lotu oraz ma techniczne możliwości aby ustalić czy osoba latająca ma świadectwo kwalifikacji oraz pozwolenie na lot w tym miejscu (poprzez kontakt z ULC). Policjanci nie mają jednak prawnych narzędzi aby skontrolować samo Świadectwo Kwalifikacji wydawane przez ULC.
Dodatkowo z informacji jakie otrzymaliśmy od ośrodków szkolenia, w kraju trwają liczne szkolenia UAVO dla policjantów, dzięki którym funkcjonariusze oprócz uzyskania uprawnień VLOS/BVLOS będą bardziej świadomi odnośnie aktualnych przepisów oraz warunków wykonywania lotów.

Co grozi