DRON NEWS

Nowe przepisy coraz bliżej

„Miej drony pod kontrolą” pod takim hasłem ruszyła kampania informacyjna dotycząca nowych przepisów związanych z prowadzeniem lotów, które wchodzą w życie 31.12.2020.

Kampanię przygotował Urząd Lotnictwa Cywilnego wraz z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolią. W związku z tym wydarzeniem przygotowano spot informacyjny, ulotki oraz plakaty, które będzie można zobaczyć między innymi na przystankach autobusowych w Warszawie i Katowicach. Istotnym elementem akcji będzie również trwająca około 6 tygodni kampania internetowa. 

 

 

Nowe przepisy, które będą obowiązywały w całej unii europejskiej, znacznie różnią się od tych aktualnie obowiązujących na terytorium Polski. Główną zmianą będzie klasyfikacja w oparciu o stopień ryzyka. Powstaną 3 kategorie lotów:

 

OTWARTA

Operacje w kategorii „otwartej” mogą być wykonywane tylko w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub obserwatora, w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, dronami o masie nie przekraczającej 25 kg. Kategoria „otwarta” dzieli się na trzy podkategorie A1, A2 i A3, w oparciu o ograniczenia operacyjne i wymogi, jakim podlegają piloci bezzałogowych statków powietrznych i drony:

 

  • A1 - Dopuszcza przelot nad osobami postronnymi (z pewnymi ograniczeniami) ale nie zezwala na loty nad zgromadzeniami osób (pojęcie „zgromadzenia osób” dotyczy zgromadzenia, w którym zagęszczenie osób uniemożliwia im przemieszczanie się);
  • A2 - Nie zezwala wlatywania nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu.
  • A3 - Nie zezwala wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób i zabudowy to 150m.

 

SZCZEGÓLNA

Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”. Loty w tej kategorii będą oparte o ocenę ryzyka zarówno ze strony operatora jak i nadzoru lotniczego. Wykonanie operacji będzie wymagało weryfikacji oraz w niektórych przypadkach zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

CERTYFIKOWANA

BSP z kategorii certyfikowanej, jako statki wykonujące operacje o najwyższym stopniu ryzyka, tak jak dotychczas, będą musiały spełniać wymogi techniczne wynikające z przepisów stosowanych do lotnictwa załogowego: Rozp. Komisji (UE) 748/2012, (UE) 640/2015 oraz (UE) 1321/2014. Certyfikacji podlega proces: projektowania, produkcji oraz konserwacji, zaś podmiotem odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie będzie Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

 

 

W związku ze zmianami przepisów, ośrodki szkolenia takie jak Dron.edu.pl, również wprowadzają zmiany w przeprowadzaniu szkoleń. Każda osoba, zapisana na szkolenie jeszcze w 2020 roku, ukończy kurs w 2021 roku na starych zasadach. Natomiast kursant, który zapisze się na kurs już po nowym roku będzie musiał uzyskać kompetencje na nowych zasadach w kategorii OPEN A2! Uprawnienia podkategorii A2 pozwalają na wykonywanie operacji dronami klasy C2 (loty w bezpiecznej odległości poziomej od ludzi) o masie nieprzekraczającej 4kg (w okresie przejściowym do 2 kg).

 

Aby rozpocząć szkolenie i podejść do egzaminu w ośrodku szkolenia Dron.edu.pl konieczne jest:

  • Ukończenie szkolenia online do kategorii Open A1 oraz zaliczenie egzaminu online z wiedzy teoretycznej na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl/ 
  • ukończenie praktycznego szkolenia w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3 określonych w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2. (Szczegóły otrzymasz w mailu po wypełnieniu formularza) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0947-20200606&from=PL
  • Złożenie oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia określonego w pkt 2. 

 

Pakiet szkoleniowy w promocyjnej cenie 30 złoty zawiera: 

 

 

źródło: Dron.edu.pl / ulc.gov.pl