DRON NEWS

Podsumowanie konferencji "Razem w walce o czyste powietrze w Beskidach"

Przyszedł czas na podsumowanie ustrońskiej konferencji proekologicznej pt." Razem w walce o czyste powietrze w Beskidach". Jako patronat medialny, chcieliśmy przede wszystkim podziękować zarówno panelistom jak i gościom za czynny oraz merytoryczny udział w prowadzonej dyskusji. 

 

 

Świadomość ekologiczna jest niezwykle ważna w czasach, gdzie środowisko ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, dlatego też urzędnicy państwowi, samorządowi oraz eksperci zajmujący się ochroną powietrza omówili propozycje związane z ograniczeniem emisji, przybliżeniem idei oraz ukazaniem funkcjonowania instytucji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jak i wsparciem inicjatyw proekologicznych.

 

 

Sama konferencja została objęta patronatem marszałka województwa śląskiego, głównego inspektora nadzoru budowlanego, starosty powiatu cieszyńskiego oraz burmistrza miasta Ustroń.