DRON NEWS

W całej Polsce ruszyły kontrole zanieczyszczeń powietrza dronami

SMOG to pojęcie, z którym spotykamy się przez cały rok ale to właśnie w okresie zimowym jest ono niezwykle ważne. Zanieczyszczenia powietrza, które nas otaczają są jak cichy zabójca, działają niewidzialnie i stopniowo pogarszają nasze zdrowie. Regularne kontrole powietrza przy użyciu najnowszych technologii oraz budowanie świadomości dotyczącej problemu emisji zanieczyszczeń do środowiska to jedna z misji firmy DronPol.

Największym zagrożeniem dla ludzkiego organizmu w kwestii zanieczyszczeń powietrza są tzw. pyły zawieszone PM 2.5, PM 10, zanieczyszczenia gazowe takie jak tlenki siarki, tlenki azotu oraz rakotwórczy benzo(a)piren. Głównymi źródłami tych zanieczyszczeń są: spalanie paliw stałych, spalanie niskiej jakości węgla, spalanie śmieci, palenie drewnem (szczególnie mokrym), spaliny powstające przy ogólnie pojętym transporcie. Palenie śmieci niestety w dalszym ciągu jest w Polsce bardzo powszechne zarówno w małych miejscowościach jak i w miastach. Niska świadomość konsekwencji wynikających z takiego postępowania powoduje, że wiele osób nie patrzy na ten proceder przez pryzmat utraty zdrowia, a jest to kwestia, która dotyczy każdego z nas. Należy również wspomnieć, że palenie śmieciami jest całkowicie nielegalne i podlega karze pieniężnej.

Nie zawsze niska świadomość ryzyka jest przyczyną palenia w piecach niedozwolonych materiałów ale też często jest to spowodowane ubóstwem. Nie może być to jednak pretekstem do takich zachowań ponieważ statystyki Europejskiej Agencji Środowiska są bezlitosne i jasno pokazują, że w roku 2019 z powodu zanieczyszczeń w Polsce zmarło prawie 40 tysięcy osób(!) co stawia nas niestety w czołówce przedwczesnych zgonów wśród Państw UE.

Firma Dronpol pomaga w zlokalizowaniu miejsc, w których dochodzi do spalania nieodpowiedniego paliwa i zatruwania powietrza. Dzięki mobilnemu laboratorium otrzymujemy wynik pomiaru dronem smogowym w czasie rzeczywistym. Poza tzw. pyłami zawieszonymi PM 1, PM 2.5, PM 10 wykrywane są związki takie jak chlorowodór, formaldehyd, amoniak. Mogą to być zarówno kontrole pojedynczych nieruchomości jak i całych obszarów, z pomiarów których można docelowo wygenerować mapę zanieczyszczeń wybranego rejonu.
 

Uważamy, że technologie bezzałogowe mogą wydatnie podnieść jakość życia całych społeczności a nasze zespoły pomiarowe można spotkać w wielu miejscach Polski, gdzie razem z lokalnymi służbami pracują na rzecz zdrowia i życia Polaków. Każda tego typu kontrola odbywa się z zachowaniem norm bezpieczeństwa i przepisów prawnych a firma DronPol jest pionierem w realizacji usług pomiaru jakości powietrza.